MUA NHÀ VI BẰNG CÓ LÀM HỘ KHẨU ĐƯỢC KHÔNG?


Đăng ký thường trú, tạm trú giúp công dân được đảm bảo và thực hiện các quyền học tập, phúc lợi xã hội,… Để được đăng ký thường trú, tạm trú, công dân phải đáp ứng các điều kiện, trong đó có điều kiện về nơi cư trú. Vậy mua nhà vi bằng có đủ điều kiện để được làm sổ hộ khẩu, tạm trú không? Cần làm gì để đăng ký cư trú, làm sổ hộ khẩu khi mua nhà vi bằng? Trung Tâm Vi Bằng giải đáp câu hỏi “Mua nhà vi bằng có làm hộ khẩu được không?” và các vấn đề liên quan trong bài viết dưới đây. Trường hợp cần tư vấn, hỗ trợ lập vi bằng, vui lòng liên hệ Trung Tâm Vi Bằng theo hotline: 0975 686 065 

Mua nhà vi bằng là gì?

Vi bằng là gì?

Khái niệm vi bằng hiện nay còn khá mới mẻ với mọi người. Cũng có nhiều trường hợp cá nhân đã lập vi bằng nhưng cũng không nắm rõ quy định của pháp luật về vi bằng mà chỉ hiểu được giá trị của vi bằng trong trường hợp cụ thể. Định nghĩa về vi bằng hiện nay được quy định tại khoản 3 Điều 2 Nghị định 08/2020/NĐ-CP. Cụ thể:

Điều 2. Giải thích từ ngữ

3. Vi bằng là văn bản ghi nhận sự kiện, hành vi có thật do Thừa phát lại trực tiếp chứng kiến, lập theo yêu cầu của cá nhân, cơ quan, tổ chức theo quy định của Nghị định này.

Theo đó, vi bằng là một văn bản có nội dung ghi nhận các sự kiện, hành vi có thật. Thông thường vi bằng được đóng cuốn thành sổ vi bằng. Để lập vi bằng cần có đủ các yếu tố sau:

 • Các sự kiện, hành vi được ghi nhận trọng vi bằng đã diễn ra trên thực tế.
 • Quá trình diễn ra sự kiện, hành vi phải được sự chứng kiến của Thừa phát lại.
 • Thông qua sự chứng kiến này, Thừa phát lại ghi nhận nội dung, diễn biến của sự kiện, hành vi và lập thành vi bằng. 
 • Việc lập vi bằng được dựa trên yêu cầu hợp pháp của cá nhân, cơ quan, tổ chức. 

Theo quy định, chỉ có Thừa phát lại mới có thẩm quyền lập vi bằng. Thừa phát lại là người có đủ tiêu chuẩn được Nhà nước bổ nhiệm để thực hiện tống đạt, lập vi bằng, xác minh điều kiện thi hành án dân sự, tổ chức thi hành án dân sự. 

Mua nhà vi bằng

Mua bán nhà là giao dịch dân sự được thực hiện bởi 2 hoặc nhiều bên. Theo đó, một bên trao quyền sở hữu nhà của mình cho bên còn lại; bên nhận quyền sở hữu nhà thanh toán cho bên sở hữu một khoản tiền hoặc vật chất khác theo thỏa thuận để có quyền sở hữu nhà.

Mua bán nhà vi bằng là việc Thừa phát lại theo yêu cầu của một hoặc các bên trong giao dịch mua bán nhà thực hiện việc lập vi bằng ghi nhận giao dịch mua bán nhà. Nội dung vi bằng mua bán nhà gồm các thông tin sau:

 • Tên và địa chỉ của văn phòng thừa phát lại lập vi bằng;
 • Họ tên của thừa phát lại lập vi bằng.
 • Thời gian, địa điểm lập vi bằng.
 • Họ tên, địa chỉ của người yêu cầu lập vi bằng mua bán nhà.
 • Họ tên, thông tin của những người tham gia lập vi bằng mua bán nhà.
 • Nội dung được yêu cầu lập vi bằng;
 • Nội dung cụ thể của sự kiện, hành vi, giao dịch mua bán nhà được Thừa phát lại ghi nhận;
 • Lời cam đoan của Thừa phát lại về tính trung thực và khách quan trong việc lập vi bằng;
 • Chữ ký của Thừa phát lại, chữ ký hoặc dấu điểm chỉ của người yêu cầu, người tham gia khác (nếu có);
 • Đóng dấu của văn phòng thừa phát lại trong vi bằng.
Mua nhà vi bằng có làm hộ khẩu được không? - Trung tâm vi bằng.
 Mua nhà vi bằng có làm hộ khẩu được không? – Trung tâm vi bằng.

Tại sao phải lập vi bằng mua bán nhà?

Điều kiện thực hiện mua bán nhà

Theo khoản 5 Điều 12 Luật Nhà ở 2014 sửa đổi, bổ sung năm 2020, các giao dịch về nhà ở phải tuân thủ điều kiện về giao dịch nhà. Đồng thời cũng cần đảm bảo hiệu lực của hợp đồng mua bán nhà. Điều kiện để được mua bán nhà ở được quy định tại Điều 118 của luật này. Cụ thể:

 • Có giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà. Trừ trường hợp nhà ở hình thành trong tương lai; nhà tình nghĩa, nhà tình thương; nhà ở thuộc sở hữu nhà nước; nhà ở xã hội; nhà ở phục vụ tái định cư không thuộc sở hữu nhà nước;
 • Nhà ở đang không có tranh chấp, khiếu nại, khiếu kiện về quyền sở hữu;
 • Vẫn còn thời hạn sở hữu nhà trong trường hợp nhà ở được sở hữu có thời hạn;
 • Nhà ở không bị kê biên;
 • Không thuộc diện đã có quyết định thu hồi đất, có thông báo giải tỏa, phá dỡ nhà ở của cơ quan có thẩm quyền.

Hợp đồng mua bán nhà có bắt buộc phải công chứng, chứng thực không?

Ngoài điều kiện để được tham gia mua bán nhà, hợp đồng mua bán nhà cũng cần đảm bảo đúng quy định để có hiệu lực. Theo quy định, không phải mọi hợp đồng mua bán nhà ở đều phải công chứng. Người mua bán nhà có thể lựa chọn hình thức lập vi bằng mua bán nhà vẫn đảm bảo được hiệu lực của hợp đồng.

Trường hợp mua bán nhà phải công chứng hợp đồng

 • Mua bán nhà ở;
 • Chuyển nhượng hợp đồng mua bán nhà ở thương mại. 

Để được công chứng hợp đồng mua bán nhà, nhà ở phải có đầy đủ các giấy tờ pháp lý. Đồng thời, nhà ở phải đáp ứng các điều kiện của Điều 118 Luật Nhà ở nêu trên. Trường hợp nhà ở có giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà nhưng đang cầm cố, thế chấp thì không thể công chứng hợp đồng mua bán nhà. 

Các trường hợp được phép lập vi bằng ghi nhận mua bán nhà

Khoản 2 Điều 122 Luật Nhà ở 2014 sửa đổi, bổ sung năm 2020 quy định những trường hợp không bắt buộc công chứng, chứng thực hợp đồng mua bán nhà gồm:

 • Tặng cho nhà tình nghĩa, nhà tình thương;
 • Mua bán nhà ở thuộc sở hữu nhà nước;
 • Mua bán nhà ở xã hội, nhà ở phục vụ tái định cư;

Ngoài ra, đối với các trường hợp nhà chưa đủ điều kiện để công chứng hợp đồng mua bán, bạn cũng có thể yêu cầu thừa phát lại lập vi bằng ghi nhận lại thỏa thuận; hành vi; cam kết của các bên trong giao dịch để làm căn cứ thực hiện việc mua bán nhà.

Giá trị của vi bằng mua bán nhà

Đối với các trường hợp không cần công chứng hợp đồng mua bán nhà; hoặc hợp đồng mua bán nhà ở bắt buộc phải công chứng nhưng chưa đủ hồ sơ, điều kiện công chứng, việc lâp vi bằng mua bán nhà là cần thiết. Giá trị của vi bằng được quy định tại khoản 3 Điều 36 Nghị định 08/2020/NĐ-CP. Cụ thể: 

 • Vi bằng là căn cứ để thực hiện giao dịch giữa các cơ quan, tổ chức, cá nhân theo quy định của pháp luật. 
 • Trong trường hợp xảy ra tranh chấp, Vi bằng là nguồn chứng cứ để Tòa án xem xét khi giải quyết vụ việc dân sự và hành chính.

Dựa vào sổ vi bằng mua bán nhà, các bên xác định rõ các nội dung gồm: 

 • Thông tin các bên tham gia giao dịch;
 • Nội dung thỏa thuận của các bên về giá trị mua bán; thời điểm mua bán; thời điểm chuyển giao quyền; quyền và nghĩa vụ của các bên;
 • Trường hợp có tranh chấp hoặc một bên vi phạm nghĩa vụ sẽ được giải quyết như thế nào?
 • Hành vi giao nhận tiền thực tế giữa các bên;
 • Các hành vi, thỏa thuận khác có liên quan. 

Căn cứ vào nội dung của vi bằng mua bán nhà, các bên dễ dàng thực hiện thỏa thuận. Đồng thời, vi bằng mua bán nhà giúp hạn chế tối đa các rủi ro khi mua bán nhà ở.

LIÊN HỆ TRUNG TÂM VI BẰNG – ĐIỆN THOẠI/ZALO: 0975.686.065

Mua nhà vi bằng có giá trị pháp lý khi nào?

Theo khoản 2 Điều 122 Luật Nhà ở 2014 sửa đổi, bổ sung năm 2020, các trường hợp mua bán nhà ở không phải công chứng, chứng thực hợp đồng thì thời điểm có hiệu lực của hợp đồng mua bán nhà do các bên tự thỏa thuận. Nếu không có thỏa thuận thì thời điểm có hiệu lực là khi ký hợp đồng. Ngoài ra, việc lập vi bằng còn tuân thủ theo trình tự luật định. 

Theo đó, khi mua bán nhà bằng vi bằng, thời điểm có hiệu lực của thỏa thuận mua bán nhà là khi:

 • Vi bằng có giá trị: Các bên thống nhất nội dung và ký tên hoặc điểm chỉ vào vi bằng; Thừa phát lại ký tên vào vi bằng; Vi bằng được đóng dấu của văn phòng thừa phát lại và ghi vào sổ vi bằng. 
 • Hoặc theo thỏa thuận của các bên được ghi nhận trong vi bằng. 

Kể từ thời điểm vi bằng có giá trị, các bên cần thực hiện đúng theo thỏa thuận đã được ghi nhận trong vi bằng.

Việc mua bán nhà vi bằng được hoàn tất; bên mua được nhận chuyển giao quyền sở hữu nhà khi đáp ứng đủ các điều kiện sau: 

 • Thủ tục mua bán nhà tuân thủ về điều kiện, nội dung thỏa thuận; hình thức của hợp đồng mua bán nhà theo pháp luật;
 • Bên mua đã thanh toán đủ tiền mua. Việc thanh toán, giao nhận tiền có thể được thực hiện ngay khi lập vi bằng và được ghi nhận trong vi bằng mua bán nhà. 
 • Bên mua đã nhận bàn giao nhà ở hoặc có thỏa thuận khác. Việc nhận bàn giao nhà có thể được ghi nhận trong cùng 1 vi bằng; hoặc có thể được lập thành một sổ vi bằng riêng biệt.

Tham khảo thêm: Lưu ý khi mua nhà vi bằng.

Mua nhà vi bằng có làm sổ hộ khẩu được không?

Điều kiện để được đăng ký thường trú, cấp sổ hộ khẩu

Công dân Việt Nam có quyền tự do cư trú dưới sự quản lý của Nhà nước theo quy định. Việc quản lý nơi cư trú của công dân được thực hiện thông qua hoạt động đăng ký thường trú hoặc tạm trú. Việc đăng ký cư trú cũng nhằm giúp công dân được thực hiện quyền lợi của mình. 

Theo Điều 20 Luật Cư trú 2020, để được đăng ký thường trú, cấp sổ hộ khẩu, công dân cần đáp ứng một trong các điều kiện sau: 

 • Có chỗ ở hợp pháp thuộc quyền sở hữu của mình. Việc sở hữu chỗ ở phải có giấy tờ, chứng cứ hợp pháp chứng minh. 
 • Trường hợp không có chỗ ở hợp pháp thuộc quyền sở hữu của mình vẫn có thể đăng ký thường trú khi: Vợ chồng ở với nhau; con về ở với cha mẹ hoặc cha mẹ ở với con; người cao tuổi ở với anh, chị, em ruột hoặc cháu ruột; ….
 • Đăng ký thường trú tại chỗ ở hợp pháp do thuê, mượn, ở nhờ khi được chủ sở hữu hợp pháp đồng ý và đảm bảo diện tích theo quy định. 
 • Các trường hợp khác theo quy định.

Do vậy, pháp luật không quy định bắt buộc phải có giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà đứng tên mình mới có thể đăng ký thường trú. 

Hồ sơ, thủ tục làm sổ hộ khẩu khi mua nhà vi bằng. 

Câu hỏi: Em tên V.T.H, hiện em có hộ khẩu với bố mẹ ở Cần Thơ. Em và chồng hiện nay đang sống tại huyện Bình Chánh nhưng không có hộ khẩu hay tạm trú. Đến năm 2023 con em đến tuổi đi học nên em muốn đăng ký hộ khẩu trên Hồ Chí Minh. Cán bộ cho em hỏi em mua nhà vi bằng thì có được xin làm sổ hộ khẩu cho con em đi học không? Em cần chuẩn bị giấy tờ gì để xin cấp hộ khẩu? Mong được cán bộ tư vấn ạ.

Trả lời: Trung Tâm Vi Bằng giải đáp thắc mắc của bạn về việc xin cấp sổ hộ khẩu khi mua nhà vi bằng như sau:

Theo quy định tại Điều 122 Luật Nhà ở 2014 sửa đổi, bổ sung năm 2020, không phải mọi trường hợp nhà ở đều có giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà. Đồng thời, chỉ có một vài trường hợp việc mua nhà phải bắt buộc được lập hợp đồng công chứng, chứng thực. Do vậy, bạn mua nhà vi bằng có thể thuộc 02 trường hợp sau:

Mua nhà vi bằng trong trường hợp không bắt buộc công chứng, chứng thực hợp đồng mua bán nhà. 

Mua bán nhà ở thuộc khoản 2 Điều 122 Luật Nhà ở như chúng tôi đã đề cập ở trên thì không phải công chứng, chứng thực hợp đồng. Bạn hoàn toàn có quyền yêu cầu Thừa phát lại lập vi bằng để làm chứng cứ chứng minh giao dịch. Giao dịch mua bán nhà được hoàn thành, bạn có quyền sở hữu nhà sau khi đã giao tiền cho bên bán và nhận bàn giao nhà. Khi đó, nhà ở thuộc sở hữu hợp pháp của bạn.

Bạn có thể yêu cầu được đăng ký cư trú tại Hồ Chí Minh khi sở hữu chỗ ở hợp pháp. Hồ sơ đăng ký cư trú bao gồm các giấy tờ sau: 

 • Tờ khai thay đổi thông tin cư trú;
 • Giấy tờ, tài liệu chứng minh việc sở hữu chỗ ở hợp pháp như: Giấy tờ xác định loại nhà không cần có giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà; hợp đồng mua bán nhà; vi bằng ghi nhận việc mua bán nhà ở; 
 • CMND/CCCD của người yêu cầu. 

Mua nhà vi bằng đối với nhà ở bắt buộc phải công chứng, chứng thực hợp đồng mua bán. 

Đối với nhà ở thuộc diện phải lập hợp đồng công chứng, chứng thực khi mua bán, thỏa thuận mua bán nhà chỉ có hiệu lực sau khi hợp đồng được công chứng, chứng thực theo quy định. Đồng thời, việc mua bán nhà phải đáp ứng đủ điều kiện theo quy định.

Việc lập vi bằng nhằm chứng minh thực tế, các bên đã thỏa thuận giao dịch; hoặc chứng minh việc giao nhận tiền của các bên. Ngoài ra, vi bằng không chứng minh cho việc quyền sở hữu nhà đã được chuyển giao cho bên mua. Bạn không thể xin cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà để chứng minh chỗ ở hợp pháp trong trường hợp này. Tuy nhiên, bạn vẫn có thể đăng ký thường trú tại nơi mua nhà vi bằng

Để được đăng ký cư trú khi mua nhà vi bằng đối với loại nhà bắt buộc phải lập hợp đồng chứng thực, bạn cần liên hệ người đứng tên chủ hộ và chuẩn bị các tài liệu sau:

 • Tờ khai thay đổi thông tin cư trú (theo mẫu).
 • Ý kiến đồng ý cho đăng ký thường trú củchủ hộ, chủ sở hữu chỗ ở hợp pháp trong tờ khai;
 • Hợp đồng, văn bản giữa chủ hộ và bạn chứng minh bạn đang sinh sống ổn định tại nơi xin đăng ký cư trú. Hợp đồng, văn bản phải được chứng thực theo quy định.
 • Giấy tờ, chứng cứ chứng minh nhà ở đủ diện tích để đăng ký cư trú.

Lưu ý về việc cấp, sử dụng sổ hộ khẩu. 

Theo Điều 38 Luật Cư trú 2020, sổ hộ khẩu, sổ tạm trú có giá trị sử dụng đến hết ngày 31/12/2022. Hiện nay, công an tại các địa phương đã dừng việc cấp mới sổ hộ khẩu, sổ tạm trú. Thông tin cư trú của công dân sẽ được cập nhật trên hệ thống thông tin của quốc gia. Do vậy, nếu bạn muốn đăng ký cư trú, nếu đủ điều kiện thì công an sẽ cập nhật thông tin cư trú của bạn trên hệ thống thông tin mà không cấp sổ hộ khẩu.

Để làm hồ sơ nhập học cho con sau khi đã đăng ký cư trú, bạn có thể đề nghị công an cấp giấy xác nhận về thông tin cư trú theo quy định.

Dịch vụ lập vi bằng Thừa phát lại.

Hiện nay, Trung Tâm Vi Bằng có đội ngũ cán bộ rộng khắp cả nước. Chúng tôi tự tin hỗ trợ dịch vụ lập vi bằng, thừa phát lại trên các tỉnh thành với dịch vụ lập vi bằng nhanh chóng nhất; chi phí lập vi bằng hợp lý nhất. Hiện nay, Trung Tâm Vi Bằng hỗ trợ các dịch vụ sau:

Các trường hợp lập vi bằng phổ biến tại Trung Tâm Vi Bằng như:

 • Lập vi bằng ghi nhận các sự kiện, hành vi liên quan đến giao dịch nhà đất;
 • Lập vi bằng ghi nhận các thỏa thuận dân sự; kinh doanh thương mại;
 • Lập vi bằng kiểm kê, thống kê tài sản;
 • Lập vi bằng ghi nhận các hành vi đã xảy ra trong quá khứ có chứng cứ lưu lại;
 • Lập vi bằng ghi nhận hành vi xâm phạm quyền lợi của người yêu cầu lập vi bằng;
 • Lập vi bằng ghi nhận hiện trạng công trình xây dựng;
 • Lập vi bằng các nội dung khác theo yêu cầu của khách hàng và quy định của pháp luật.

Về chi phí lập vi bằng, mời bạn đọc tham khảo bài viết: CHI PHÍ LẬP VI BẰNG HẾT BAO NHIÊU TIỀN, hoặc liên hệ Trung Tâm Vi Bằng theo số Điện thoại/Zalo: 0975.686.065

Liên hệ Trung Tâm Vi Bằng

Trên đây là nội dung tư vấn của Trung Tâm Vi Bằng về “Mua nhà vi bằng có làm hộ khẩu được không?“. Trường hợp bạn cần tư vấn, hỗ trợ lập vi bằng hoặc cần báo phí dịch vụ, vui lòng liên hệ Trung Tâm Vi Bằng qua các cách sau: 

Trân trọng!

5/5 - (1 bình chọn)

2 thoughts on “MUA NHÀ VI BẰNG CÓ LÀM HỘ KHẨU ĐƯỢC KHÔNG?

 1. Pingback: NHÀ VI BẰNG CÓ LÀM SỔ ĐỎ ĐƯỢC KHÔNG? - TRUNG TÂM VI BẰNG

 2. Pingback: KINH NGHIỆM MUA NHÀ VI BẰNG - TRUNG TÂM VI BẰNG

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *