Thừa phát lại

NHỮNG ĐIỂM MỚI VỀ TỔ CHỨC, HOẠT ĐỘNG CỦA THỪA PHÁT LẠI

Hiện nay, Nghị định về tổ chức và hoạt động của Thừa phát lại đã bước sang năm thứ ba thực thi

QUY ĐỊNH VỀ VIỆC THỪA PHÁT LẠI TỐNG ĐẠT HỒ SƠ, GIẤY TỜ?

Hiện nay, Thừa phát lại và nội dung công việc của Thừa phát lại đã được pháp luật quy định cụ thể.

THỪA PHÁT LẠI CÓ ĐƯỢC LẬP VI BẰNG CHO NGƯỜI THÂN KHÔNG?

Thừa phát lại là người được Nhà nước bổ nhiệm để thực thi các công việc theo quy định của pháp luật.

Lập vi bằng

XỬ PHẠT VI PHẠM KHI LẬP VI BẰNG

Ngày nay để ghi nhận tính xác thực của một sự kiện, hành vi trong thực tế và có giá trị trước

LẬP VI BẰNG GHI NHẬN VIỆC HỨA THƯỞNG

Trong cuộc sống và công việc hàng ngày xuất hiện nhiều trường hợp được người khác hứa thưởng. Tuy nhiên, không phải

VI BẰNG DI CHÚC CÓ GIÁ TRỊ PHÁP LÝ KHÔNG?

Tình cảm gia đình là thứ quý giá nhất. Tuy nhiên, có lẽ vì đang sống trong xã hội có nền kinh

Giải quyết tranh chấp

GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP VI BẰNG MUA BÁN NHÀ ĐẤT NHƯ THẾ NÀO?

Lập vi bằng là hình thức được nhiều người lựa chọn khi tham gia các giao dịch nhà đất. Đặc biệt là

TRUNG TÂM VI BẰNG VIỆT NAM

Trung tâm vi bằng Việt Nam là đơn vị tư vấn pháp luật chuyên sâu trong lĩnh vực vi bằng, thừa phát

GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP VI BẰNG

Hiện nay, có nhiều người lập vi bằng ghi nhận lại các sự kiện, hành vi pháp lý. Tuy nhiên giá trị

Dịch vụ khác

NHỮNG TRƯỜNG HỢP KHÔNG ĐƯỢC LẬP VI BẰNG

Vi bằng là văn bản ghi nhận sự kiện, hành vi có thật do Thừa phát lại trực tiếp chứng kiến; lập

TRUNG TÂM VI BẰNG VIỆT NAM

Trung tâm vi bằng Việt Nam là đơn vị tư vấn pháp luật chuyên sâu trong lĩnh vực vi bằng, thừa phát