NHỮNG ĐIỂM MỚI VỀ TỔ CHỨC, HOẠT ĐỘNG CỦA THỪA PHÁT LẠI

Hiện nay, Nghị định về tổ chức và hoạt động của Thừa phát lại đã

QUY ĐỊNH VỀ VIỆC THỪA PHÁT LẠI TỐNG ĐẠT HỒ SƠ, GIẤY TỜ?

Hiện nay, Thừa phát lại và nội dung công việc của Thừa phát lại đã

THỪA PHÁT LẠI CÓ ĐƯỢC LẬP VI BẰNG CHO NGƯỜI THÂN KHÔNG?

Thừa phát lại là người được Nhà nước bổ nhiệm để thực thi các công

TIÊU CHUẨN BỔ NHIỆM THỪA PHÁT LẠI THEO QUY ĐỊNH MỚI

Chế định Thừa phát lại xuất hiện từ khá sớm ở nước ta. Tuy nhiên,

VĂN PHÒNG THỪA PHÁT LẠI UY TÍN

Hiện nay, Thừa phát lại là một trong những ngành nghề mới, đặc biệt tại

15 Comments

LUẬT THỪA PHÁT LẠI HIỆN NAY NHƯ THẾ NÀO?

Ở nước ta hiện nay, đặc biệt là ở các thành phố lớn thuật ngữ

NGHỀ THỪA PHÁT LẠI

Nghề Thừa phát lại hiện đang là một thuật ngữ khá mới. Tuy nhiên lại

VĂN PHÒNG THỪA PHÁT LẠI LÀ GÌ?

Thực tế cho thấy nhu cầu sử dụng dịch vụ tại Văn phòng thừa phát

9 Comments

CHỨC NĂNG CỦA THỪA PHÁT LẠI THEO QUY ĐỊNH HIỆN NAY

Chế định về Thừa phát lại ra đời như một “công cụ” để người dân

6 Comments

LIÊN HỆ VĂN PHÒNG THỪA PHÁT LẠI

Hiện nay, nhu cầu sử dụng dịch vụ của Văn phòng thừa phát lại ngày

8 Comments