LƯU Ý KHI MUA NHÀ VI BẰNG


“Nhà vi bằng” là thuật ngữ được nhiều người nhắc đến hiện nay. Vậy hình thức mua nhà vi bằng là gì? Giá trị pháp lý của việc mua nhà vi bằng thế nào? Mua nhà bằng vi bằng có an toàn không? Cần lưu ý gì khi mua nhà vi bằng? Mời bạn đọc tham khảo bài viết dưới đây. Nếu cần tư vấn, hỗ trợ lập vi bằng, bạn có thể liên hệ Trung tâm vi bằng theo số điện thoại 0975.686.065 (Zalo).

Nhà vi bằng là gì? Đặc điểm của nhà vi bằng.

Nhà vi bằng

Khoản 3 Điều 2 Nghị định 08/2022/NĐ-CP quy định: “Vi bằng là văn bản ghi nhận sự kiện, hành vi có thật do Thừa phát lại trực tiếp chứng kiến, lập theo yêu cầu của cá nhân, cơ quan, tổ chức theo quy định của Nghị định này”.

Thừa phát lại là người có đủ tiêu chuẩn được Nhà nước bổ nhiệm để thực hiện tống đạt, lập vi bằng, xác minh điều kiện thi hành án dân sự, tổ chức thi hành án dân sự theo quy định của Nghị định này và pháp luật có liên quan.

Nhà vi bằng là nhà được mua bán bằng hình thức vi bằng do Thừa phát lại trực tiếp chứng kiến, lập theo yêu cầu của một hoặc các bên trong giao dịch mua bán.

Đặc điểm của nhà vi bằng

 • Vi bằng được Thừa phát lại lập theo đúng thủ tục, trình tự quy định của pháp luật được xem là nguồn chứng cứ để Tòa án xem xét khi giải quyết vụ việc dân sự và hành chính.
 • Hình thức giao dịch mua bán nhà vi bằng là văn bản tiếng Việt do chính Thừa phát lại lập; không được phép ủy quyền hay nhờ người khác lập và ký tên thay.
 • Vi bằng mua đất không thể thay thế hợp đồng mua bán công chứng, chứng thực nên không là cơ sở để sang tên cho bên mua.
 • Việc mua bán đất vi bằng được quan sát trực quan; được phản ánh lại một cách trung thực, khách quan trong một văn bản do Thừa phát lại lập.

Tham khảo thêm: Mẫu vi bằng Thừa phát lại.

Mua nhà vi bằng là gì?

Điều kiện mua bán nhà

Theo khoản 5 Điều 12, Điều 118 Luật Nhà ở 2014 sửa đổi, bổ sung năm 2020, các giao dịch về nhà ở phải tuân thủ điều kiện về giao dịch nhà. Theo đó, điều kiện để được mua bán nhà ở được quy định như sau:

 • Có Giấy chứng nhận theo quy định của pháp luật. Trừ trường hợp nhà ở hình thành trong tương lai; nhà ở thuộc sở hữu nhà nước; nhà ở xã hội; nhà ở phục vụ tái định cư không thuộc sở hữu nhà nước;
 • Không thuộc diện đang có tranh chấp, khiếu nại, khiếu kiện về quyền sở hữu; đang trong thời hạn sở hữu nhà ở đối với trường hợp sở hữu nhà ở có thời hạn;
 • Không bị kê biên để thi hành án hoặc không bị kê biên để chấp hành quyết định hành chính đã có hiệu lực pháp luật của cơ quan nhà nước có thẩm quyền;
 • Không thuộc diện đã có quyết định thu hồi đất, có thông báo giải tỏa, phá dỡ nhà ở của cơ quan có thẩm quyền.

Mua nhà vi bằng

Mua bán nhà là sự thoả thuận bằng văn bản giữa bên mua và bên bán. Theo đó bên bán có nghĩa vụ chuyển giao nhà ở và quyền sở hữu nhà ở cho bên mua. Bên mua có nghĩa vụ trả tiền cho bên bán đúng thời hạn, địa điểm theo phương thức mà các bên đã thoả thuận trong hợp đồng mua bán nhà.

Mua nhà vi bằng là việc Thừa phát lại theo yêu cầu của một hoặc các bên trong giao dịch mua bán nhà thực hiện việc lập vi bằng ghi nhận giao dịch mua bán nhà.

Lưu ý khi mua nhà vi bằng - Trung tâm vi bằng
Lưu ý khi mua nhà vi bằng – Trung tâm vi bằng.

Giá trị pháp lý của việc mua nhà vi bằng.

Mua nhà vi bằng được Thừa phát lại lập theo đúng thủ tục, trình tự quy định của pháp luật được xem là nguồn chứng cứ để Tòa án xem xét khi giải quyết vụ việc dân sự và hành chính.

Nguồn chứng cứ là nguồn chứa đựng thông tin đề cơ quan có thẩm quyền có cơ sở xét xử. Theo quy định của Bộ luật Tố tụng dân sự, chứng cứ được thu thập từ các nguồn sau:

 • Tài liệu đọc được, nghe được, nhìn được, dữ liệu điện tử.
 • Vật chứng.
 • Lời khai của đương sự.
 • Lời khai của người làm chứng.
 • Kết luận giám định.
 • Biên bản ghi kết quả thẩm định tại chỗ.
 • Kết quả định giá tài sản, thẩm định giá tài sản.
 • Văn bản ghi nhận sự kiện, hành vi pháp lý do người có chức năng lập.
 • Văn bản công chứng, chứng thực.
 • Các nguồn khác mà pháp luật có quy định.

Vi bằng là nguồn chứng cứ hợp pháp (Văn bản ghi nhận sự kiện, hành vi pháp lý do người có chức năng lập). Vi bằng được xem là nguồn chứng cứ thì các nội dung được ghi nhận trong vi bằng sẽ là chứng cứ cho Tòa án giải quyết vụ việc.

Mua nhà vi bằng có an toàn không?

Như chúng tôi đã phân tích ở phần trên, vi bằng mua nhà có giá trị là nguồn chứng cứ để Tòa án xem xét khi giải quyết vụ việc dân sự và hành chính nếu lập theo đúng thủ tục, trình tự quy định của pháp luật.

Ngoài ra, khi các bên tiến hành thủ tục mua bán nhà trước khi ký kết hợp đồng mua bán; các bên có thể kiểm trạng nhà ở tại thời điểm giao dịch; thỏa thuận về việc đặt cọc; giao nhận tiền; giao nhận giấy tờ… làm cơ sở để ký kết hợp đồng. Các hoạt động này đều có thể được lập vi bằng để ghi nhận. Vi bằng hợp pháp sẽ là căn cứ xác định các bên đã có giao dịch mua bán nhà bằng vi bằng hoặc đã giao nhận tiền, chuyển giao giấy tờ.

Trường hợp các bên thỏa thuận mua bán nhà nhưng chưa đủ điều kiện để cấp sổ đỏ; không thể công chứng, chứng thực hợp đồng mua bán; thì các bên có thể yêu cầu lập vi bằng để ghi nhận thỏa thuận và giao dịch đã thực hiện.

Nội dung của vi bằng mua bán nhà đất.

Vi bằng mua bán nhà đất có nội dung chủ yếu sau đây:

 • Tên, địa chỉ Văn phòng Thừa phát lại; họ, tên Thừa phát lại lập vi bằng;
 • Địa điểm, thời gian lập vi bằng;
 • Họ, tên, địa chỉ người yêu cầu lập vi bằng;
 • Họ, tên người tham gia khác (nếu có);
 • Nội dung yêu cầu lập vi bằng; nội dung cụ thể của sự kiện, hành vi được ghi nhận;
 • Lời cam đoan của Thừa phát lại về tính trung thực và khách quan trong việc lập vi bằng;
 • Chữ ký của Thừa phát lại, dấu Văn phòng Thừa phát lại;
 • Chữ ký hoặc dấu điểm chỉ của người yêu cầu, người tham gia khác (nếu có);
 • Chữ ký hoặc dấu điểm chỉ của người có hành vi bị lập vi bằng (nếu họ có yêu cầu).

Vi bằng có từ 02 trang trở lên thì từng trang phải được đánh số thứ tự; vi bằng có từ 02 tờ trở lên phải được đóng dấu giáp lai giữa các tờ; số lượng bản chính của mỗi vi bằng do các bên tự thỏa thuận.

Kèm theo vi bằng có thể có các tài liệu chứng minh; trường hợp tài liệu chứng minh do Thừa phát lại lập thì phải phù hợp với thẩm quyền, phạm vi theo quy định.

Một số lưu ý khi mua nhà vi bằng.

Mua nhà vi bằng là giao dịch mua bán được Thừa phát lại trực tiếp chứng kiến, lập theo yêu cầu của một hoặc các bên trong giao dịch mua bán nhà. Khi mua nhà vi bằng các bên trong giao dịch mua bán cần lưu ý những vấn đề sau:

Thứ nhất, vi bằng mua nhà không có giá trị thể thay thế văn bản công chứng, chứng thực. Bởi lẽ Thừa phát lại không có chức năng công chứng. Việc công chứng được thực hiện tại tổ chức hành nghề công chứng; việc chứng thực được thực hiện tại Ủy ban nhân dân cấp xã nơi có nhà ở.

Thứ hai, việc lập vi bằng của Thừa phát lại chỉ ghi nhận hành vi, sự kiện giao nhận tiền, giấy tờ giữa các bên. Do vậy, các bên phải tìm hiểu về nguồn gốc pháp lý nhà ở vì Thừa phát lại không ghi nhận điều đó.

Thứ ba, vi bằng mua nhà không là cơ sở để thực hiện thủ tục sang tên đổi chủ trong giao dịch mua bán. Các bên có thể lập vi bằng để ghi nhận các hành vi, sự kiện diễn ra khi tiến hành thủ tục mua bán đồng thời vẫn phải công chứng, chứng thực hợp đồng để có cơ sở pháp lý vững chắc cho việc cấp, đổi giấy chứng nhận.

Thứ tư, mua nhà vi bằng có ý nghĩa xác nhận có giao dịch mua bán giữa các bên diễn ra, mục đích làm chứng cứ nếu xảy ra tranh chấp. Vi bằng mua nhà không thẩm định được giao dịch mua bán nhà có tính pháp lý hay không. Để đảm bảo tính pháp lý của giao dịch; các bên cần tuân thủ quy định của pháp luật về hình thức và nội dung.

Thủ tục lập vi bằng nhà đất.

Thủ tục lập vi bằng nhà đất được thực hiện theo trình tự sau:

Bước 1: Yêu cầu lập vi bằng

Người yêu cầu lập vi bằng liên hệ Văn phòng Thừa phát lại để yêu cầu lập vi bằng nhà đất. Người yêu cầu sẽ điền vào Phiếu yêu cầu lập vi bằng. Văn phòng Thừa phát lại sẽ kiểm tra tính hợp pháp của yêu cầu này và đưa ra phương án phù hợp cho quý khách hàng.

Bước 2: Thỏa thuận lập vi bằng

Người yêu cầu lập vi bằng thỏa thuận bằng văn bản với Thừa phát lại về việc lập vi bằng các vấn đề như:

 • Nội dung vi bằng cần lập: Hành vi, sự kiện mà thừa phát lại phải tiến hành lập vi bằng;
 • Địa điểm, thời gian lập vi bằng;
 • Chi phí lập vi bằng;
 • Các thỏa thuận khác (nếu có).

Thỏa thuận lập vi bằng được lập thành 02 bản, mỗi bên giữ 01 bản.

Bước 3: Tiến hành lập vi bằng

Thừa phát lại tiến hành lập vi bằng ghi nhận hành vi; sự kiện một cách khách quan, trung thực. Nếu cần thiết có thể tiến hành đo đạc, chụp ảnh, quay phim… đính kèm trong vi bằng nhà đất.

Người yêu cầu phải cung cấp đầy đủ các thông tin, tài liệu liên quan đến việc làm vi bằng. Đồng thời chịu trách nhiệm đối với độ chính xác, hợp pháp của thông tin, tài liệu đã cung cấp.

Thừa phát sẽ giải thích rõ cho người yêu cầu về giá trị pháp lý của vi bằng. Người yêu cầu phải ký hoặc điểm chỉ vào vi bằng.

Vi bằng phải được Thừa phát lại ký vào từng trang, đóng dấu Văn phòng Thừa phát lại và; ghi vào sổ vi bằng được lập theo mẫu do Bộ trưởng Bộ Tư pháp quy định.

Bước 4: Gửi vi bằng đến Sở Tư pháp

Thừa phát lại gửi vi bằng, tài liệu chứng minh (nếu có) đến Sở Tư pháp nơi văn phòng thừa phát lại đặt trụ sở để vào sổ đăng ký trong thời hạn 03 ngày làm việc; kể từ ngày kết thúc việc lập vi bằng.

Bước 5: Trả kết quả

Thừa phát lại gửi vi bằng nhà đất cho người yêu cầu.

Liên hệ tư vấn lập vi bằng nhà đất.

Trên đây là bài viết của Trung tâm vi bằng liên quan đến vấn đề “Lưu ý khi mua nhà vi bằng”. Nếu bạn có vướng mắc khi thực hiện thủ tục mua nhà vi bằng và muốn được Thừa phát lại tư vấn hoặc có nhu cầu sử dụng dịch vụ lập vi có thể liên hệ Trung tâm vi bằng theo một trong các phương thức sau:

Trân trọng!

Cloud.

5/5 - (1 bình chọn)

One thought on “LƯU Ý KHI MUA NHÀ VI BẰNG

 1. Pingback: MUA BÁN VI BẰNG NHƯ THẾ NÀO CHO AN TOÀN? - TRUNG TÂM VI BẰNG

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *