CHI PHÍ LẬP VI BẰNG HẾT BAO NHIÊU TIỀN?


Hiện nay, khá nhiều người có nhu cầu nhờ văn phòng thừa phát lập vi bằng. Tuy nhiên, khái niệm về vi bằng và giá trị của vi bằng còn khá mới mẻ đối với phần đông người dân. Bên cạnh đó, chi phí lập vi bằng hết bao nhiêu tiền? Căn cứ nào để tính chi phí dịch vụ lập vi bằng thừa phát lại? … cũng là vấn đề được nhiều người quan tâm. Nếu bạn cũng đang có những thắc mắc về vi bằng và chi phí lập vi bằng, mời bạn tham khảo nội dung dưới đây của Trung Tâm Vi Bằng hoặc liên hệ cán bộ thừa phát lại theo số Điện thoại/Zalo: 0975 686 065 để được tư vấn, báo phí lập vi bằng trong trường hợp cụ thể. 

Quy định của pháp luật về vi bằng

Vi bằng là gì?

Khái niệm vi bằng hiện nay được quy định tại khoản 3 Điều 2 Nghị định 08/2020/NĐ-CP. Cụ thể: 

Điều 2. Giải thích từ ngữ

3. Vi bằng là văn bản ghi nhận sự kiện, hành vi có thật do Thừa phát lại trực tiếp chứng kiến, lập theo yêu cầu của cá nhân, cơ quan, tổ chức theo quy định của Nghị định này.

Theo đó, vi bằng có những đặc điểm sau:

 • Về hình thức: Hình thức của vi bằng phải là văn bản.
 • Về nội dung: Nội dung của vi bằng là sự ghi nhận, mô tả những sự kiện, hành vi có thật trên thực tế. Các sự kiện này phải được Thừa phát lại trực tiếp chứng kiến. 
 • Thẩm quyền lập vi bằng thuộc về Thừa phát lại. Chức danh thừa phát lại do Nhà nước bổ nhiệm cho cá nhân có đủ các điều kiện theo quy định của pháp luật. 
 • Quyền yêu cầu lập vi bằng: Bất kỳ cá nhân, cơ quan, tổ chức nào cũng đều có quyền yêu cầu Thừa phát lại lập vi bằng. 

Giá trị pháp lý của vi bằng

Vi bằng được lập bởi Thừa phát lại nhằm ghi nhận những sự kiện, hành vi có thật trên thực tế. Theo đó, vi bằng vừa có giá trị là căn cứ để các bên thực hiện thỏa thuận; vi bằng là chứng cứ chứng minh khi có tranh chấp sảy ra. Vi bằng được Tòa án sử dụng như một nguồn chứng cứ trong quá trình giải quyết tranh chấp. 

Các giá trị pháp lý của vi bằng được khẳng định tại khoản 3 Điều 36 Nghị định 08/2020/NĐ-CP, bao gồm:

 • Vi bằng là nguồn chứng cứ để Tòa án xem xét khi giải quyết vụ việc dân sự và hành chính;
 • Vi bằng là căn cứ để thực hiện giao dịch giữa các cơ quan, tổ chức, cá nhân theo quy định của pháp luật. 

Ví dụ về giá trị pháp lý của vi bằng: 

Trung Tâm Vi Bằng đã thực hiện việc lập vi bằng ghi nhận các sự kiện, hành vi với nội dung như:

LIÊN HỆ TRUNG TÂM THỪA PHÁT LẠI – ĐIỆN THOẠI/ZALO: 0975.686.065

Có thể tự thỏa thuận về chi phí lập vi bằng không?

Hiện nay, chi phí lập vi bằng thừa phát lại không được pháp luật ấn định bằng con số cụ thể. Theo điểm c khoản 1 Điều 38; khoản 1 Điều 64 Nghị định 08/2020/NĐ-CP, Thừa phát lại và người yêu cầu lập vi bằng được quyền thỏa thuận về chi phí lập vi bằng.

Việc thỏa thuận về chi phí lập vi bằng phải dựa trên nguyên tắc bình đẳng; tự nguyện; tuân theo quy định của pháp luật dân sự và pháp luật liên quan. Chi phí lập vi bằng phải được ghi nhận trong hợp đồng giữa văn phòng thừa phát lại và người yêu cầu lập vi bằng. 

Để đảm bảo quyền lợi của thừa phát lại và người yêu cầu lập vi bằng trong việc thỏa thuận chi phí làm vi bằng, khoản 2 Điều 64 Nghị định 08/2020 quy định về chi phí làm vi bằng như sau: 

Điều 64. Chi phí lập vi bằng và xác minh điều kiện thi hành án

2. Văn phòng Thừa phát lại quy định và phải niêm yết công khai chi phí lập vi bằng và xác minh điều kiện thi hành án, trong đó xác định rõ mức tối đa, mức tối thiểu, nguyên tắc tính.

Trên cơ sở chi phí đã niêm yết, người yêu cầu và Văn phòng Thừa phát lại có thể thỏa thuận thêm về chi phí thực hiện theo công việc hoặc theo giờ làm việc và các khoản chi phí thực tế phát sinh bao gồm: Chi phí đi lại; phí dịch vụ cho các cơ quan cung cấp thông tin; chi phí cho người làm chứng, người tham gia hoặc chi phí khác (nếu có).

CHI PHÍ LẬP VI BẰNG HẾT BAO NHIÊU TIỀN? - TRUNG TÂM VI BẰNG.
CHI PHÍ LẬP VI BẰNG HẾT BAO NHIÊU TIỀN? – TRUNG TÂM VI BẰNG.

Cơ sở để tính chi phí lập vi bằng Thừa phát lại

Chi phí lập vi bằng là khác nhau đối với từng vụ việc và tùy thuộc vào văn phòng thừa phát lại. Pháp luật quy định văn phòng thừa phát lại phải niêm yết mức tối đa và tối thiểu của phí dịch vụ thừa phát lại. Tuy nhiên, pháp luật không bắt buộc văn phòng thừa phát lại phải ấn định chi phí làm vi bằng với một con số cụ thể mà cho phép thừa phát lại và người yêu cầu lập vi bằng thỏa thuận về chi phí này. 

Hiện nay, việc thỏa thuận phí dịch vụ thừa phát lại; chi phí làm hoặc công chứng vi bằng dựa trên các căn cứ sau: 

Phí dịch vụ được niêm yết tại văn phòng thừa phát lại.

Mỗi văn phòng thừa phát lại có thể niêm yết mức phí khác nhau đối với cùng một loại vụ việc. Để được hỗ trợ lập vi bằng với chi phí hợp lý nhất; bạn vui lòng liên hệ Trung Tâm Vi Bằng theo số Điện thoại/Zalo: 0975.686.065. 

Nội dung, tính chất vụ việc cần lập vi bằng.

Phí dịch vụ thừa phát lại phụ thuộc vào tính chất vụ việc phức tạp hay đơn giản. Tùy vào nội dung yêu cầu lập vi bằng, Thừa phát lại sẽ tư vấn và báo phí để bạn cân nhắc. 

Các công tác nghiệp vụ yêu cầu đặc biệt khi lập vi bằng.

Vi bằng được thể hiện bằng dạng văn bản và thường có hình ảnh kèm theo. Ngoài ra, người yêu cầu lập vi bằng có thể yêu cầu thừa phát lại thực hiện các công tác nghiệp vụ như:

 • Quay phim, ghi hình;
 • Tiến hành đo đạc đối với nhà đất;
 • Xác minh, thu thập thông tin tại cơ quan có thẩm quyền; …. 

Trường hợp người yêu cầu lập vi bằng có yêu cầu các công tác nghiệp vụ đặc biệt; hoặc do tính chất của vụ việc cần lập vi bằng yêu cầu phải sử dụng các công tác nghiệp vụ khác thì chi phí làm vi bằng sẽ tăng thêm. 

Thời gian lập vi bằng.

Việc lập vi bằng nhằm ghi nhận sự kiện, hành vi có thật trên thực tế. Do vậy, người yêu cầu lập vi bằng có thể yêu cầu thừa phát lại lập vi bằng tại bất kỳ thời gian nào.

Tuy nhiên, thời gian làm việc của thừa phát lại bao gồm trong giờ hành chính và ngoài giờ hành chính. Chi phí làm vi bằng ngoài giờ hành chính thường sẽ cao hơn trong giờ hành chính. Do vậy, bạn cũng cần cân nhắc về thời gian yêu cầu lập vi bằng để tiết kiệm chi phí. 

Địa điểm lập vi bằng.

Sự kiện, hành vi cần lập vi bằng có thể xảy ra tại bất kỳ đâu. Ví dụ như tại nơi diễn ra hành vi ngoại tình hoặc nơi có hành vi xâm phạm đến quyền lợi của người yêu cầu lập vi bằng; Tại nhà ở; Tại nơi thỏa thuận, đàm phán, ký kết, thực hiện giao dịch; Trên không gian mạng; ….

Với giá trị pháp lý của vi bằng là chứng cứ hoặc căn cứ để đảm bảo quyền, nghĩa vụ của các bên; đồng thời nhằm đáp ứng nhu cầu lập vi bằng của tất cả mọi đối tượng, pháp luật không giới hạn phạm vi địa lý lập vi bằng của thừa phát lại. Người yêu cầu làm vi bằng về cơ bản có thể yêu cầu lập vi bằng tại 2 loại địa điểm sau:

Chi phí lập vi bằng ngoài văn phòng thừa phát lại và lập vi bằng tại văn phòng là khác nhau. Nguyên nhân do công tác lập vi bằng sẽ phát sinh chi phí đi lại; các chi phí liên quan khác tại địa điểm lập vi bằng. 

Các chi phí khác liên quan.

Phí dịch vụ thừa phát lại còn có thể bao gồm các chi phí khác như:

 • Phí dịch vụ cho các cơ quan cung cấp thông tin;
 • Chi phí cho người làm chứng, người tham gia;
 • Chi phí dịch thuật nếu cần thiết;
 • Các chi phí khác liên quan.

Lưu ý: Khác với thủ tục công chứng, chi phí làm vi bằng của dịch vụ thừa phát lại không phụ thuộc vào giá trị tài sản. 

NHẬN BÁO PHÍ DỊCH VỤ THỪA PHÁT LẠI – LIÊN HỆ: 0975.686.065

Chi phí lập vi bằng hết bao nhiêu tiền?

Phí công chứng vi bằng phụ thuộc vào nhiều yếu tố. Đồng thời, mỗi văn phòng thừa phát lại có thể quy định mức phí khác nhau. 

Hiện nay, Trung Tâm Vi Bằng cung cấp dịch vụ thừa phát lại với mức phí như sau: 

 • Tư vấn các trường hợp cần lập vi bằng; hồ sơ, thủ tục lâp vi bằng: Miễn phí qua Tổng đài: 0975.686.065
 • Lập vi bằng trọn gói: Chỉ từ 3.000.000 đồng/ Vụ việc;
 • Giải quyết tranh chấp vi bằng: Thỏa thuận theo từng vụ việc. 

Mời bạn đọc tham khảo: LẬP VI BẰNG NHANH, GIÁ RẺ

Dịch vụ lập vi bằng giá rẻ

Trung Tâm Vi Bằng là đơn vị chuyên tư vấn, hỗ trợ dịch vụ lập vi bằng. Hiện nay, chúng tôi có đội ngũ cán bộ chuyên sâu trong lĩnh vực vi bằng. Đồng thời, Trung Tâm Vi Bằng luôn cập nhật nhanh chóng, chính xác danh bạ Thừa phát lại; Văn phòng thừa phát lại trên toàn quốc. Do vậy, Trung Tâm Vi Bằng luôn sẵn sàng tư vấn, hỗ trợ bạn lập vi bằng với chất lượng tốt nhất; dịch vụ nhanh nhất; và chi phí hợp lý nhất. Cụ thể:

 • Tư vấn vi bằng miễn phí qua tổng đài: 0975.686.065
 • Hỗ trợ lập vi bằng nhanh, trực tiếp tận nơi, đảm bảo tính an toàn pháp lý.
 • Chi phí lập vi bằng hợp lý.
 • Tư vấn, hỗ trợ giải quyết tranh chấp vi bằng phát sinh.

Liên hệ Trung Tâm Vi Bằng Việt Nam

Trên đây là nội dung tư vấn của Trung Tâm Vi Bằng về “Chi phí lập vi bằng hết bao nhiêu tiền?“. Trường hợp bạn cần tư vấn, hỗ trợ lập vi bằng hoặc cần báo phí dịch vụ, vui lòng liên hệ Trung Tâm Vi Bằng qua các cách sau: 

Trân trọng!

5/5 - (3 bình chọn)

22 thoughts on “CHI PHÍ LẬP VI BẰNG HẾT BAO NHIÊU TIỀN?

 1. Pingback: DỊCH VỤ LẬP VI BẰNG TẠI HÀ NỘI - an toàn, tận nơi, trọn gói, nhanh

 2. Pingback: THỦ TỤC LẬP VI BẰNG - TRUNG TÂM VI BẰNG - 0975.686.065

 3. Pingback: VI BẰNG LÀ GÌ? - TRUNG TÂM VI BẰNG - 0975 686 065

 4. Pingback: KINH NGHIỆM MUA NHÀ VI BẰNG - TRUNG TÂM VI BẰNG

 5. Pingback: DỊCH VỤ LẬP VI BẰNG TẠI NGHỆ AN - VĂN PHÒNG THỪA PHÁT LẠI

 6. Pingback: DỊCH VỤ LẬP VI BẰNG TẠI THANH HOÁ - VĂN PHÒNG THỪA PHÁT LẠI

 7. Pingback: DỊCH VỤ LẬP VI BẰNG TẠI HÀ TĨNH - VĂN PHÒNG THỪA PHÁT LẠI

 8. Pingback: DỊCH VỤ LẬP VI BẰNG TẠI QUẢNG BÌNH - VĂN PHÒNG THỪA PHÁT LẠI

 9. Pingback: ĐẤT VI BẰNG LÀ GÌ? - TRUNG TÂM VI BẰNG -0975.686.065

 10. Pingback: DỊCH VỤ LẬP VI BẰNG TẠI LÀO CAI - TRUNG TÂM VI BẰNG

 11. Pingback: DỊCH VỤ LẬP VI BẰNG TẠI ĐIỆN BIÊN - TRUNG TÂM VI BẰNG

 12. Pingback: DỊCH VỤ LẬP VI BẰNG TẠI HÒA BÌNH - TRUNG TÂM VI BẰNG

 13. Pingback: DỊCH VỤ LẬP VI BẰNG TẠI LAI CHÂU - TRUNG TÂM VI BẰNG

 14. Pingback: DỊCH VỤ LẬP VI BẰNG TẠI TP ĐÀ NẴNG - TRUNG TÂM VI BẰNG

 15. Pingback: DỊCH VỤ LẬP VI BẰNG TẠI BẮC KẠN - TRUNG TÂM VI BẰNG

 16. Pingback: DỊCH VỤ LẬP VI BẰNG TẠI LẠNG SƠN - TRUNG TÂM VI BẰNG

 17. Pingback: DỊCH VỤ LẬP VI BẰNG TẠI CAO BẰNG - TRUNG TÂM VI BẰNG

 18. Pingback: DỊCH VỤ LẬP VI BẰNG TẠI YÊN BÁI - TRUNG TÂM VI BẰNG

 19. Pingback: DỊCH VỤ LẬP VI BẰNG TẠI SƠN LA - TRUNG TÂM VI BẰNG

 20. Pingback: DỊCH VỤ LẬP VI BẰNG TẠI TUYÊN QUANG - TRUNG TÂM VI BẰNG

 21. Pingback: DỊCH VỤ LẬP VI BẰNG TẠI KON TUM - TRUNG TÂM VI BẰNG

 22. Pingback: DỊCH VỤ LẬP VI BẰNG TẠI GIA LAI - TRUNG TÂM VI BẰNG

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *