DỊCH VỤ LẬP VI BẰNG TẠI NHÀ


Hiện nay, dịch vụ lập vi bằng đã trở nên phổ biến bởi giá trị của việc lập vi bằng đem lại. Thẩm quyền lập vi bằng thuộc về Thừa phát lại và trên phạm vi toàn quốc. Tuy nhiên, hiện nay nhiều người vẫn còn thắc mắc về việc có được lập vi bằng tại nhà hay không? Sau đây sẽ là tư vấn của Trung tâm vi bằng Việt Nam về Dịch vụ lập vi bằng tại nhà. Nếu bạn đọc cần tư vấn thêm về vấn đề này có thể liên hệ tới hotline 0975.686.065 (Zalo) để được tư vấn cụ thể.

Vi bằng là gì?

Theo quy định tại khoản 3 Điều 2 Nghị định 08/2020/NĐ-CP về Tổ chức và hoạt động của Thừa phát lại:

“Vi bằng là văn bản ghi nhận sự kiện, hành vi có thật do Thừa phát lại trực tiếp chứng kiến, lập theo yêu cầu của cá nhân, cơ quan, tổ chức theo quy định của Nghị định này”

Vi bằng có những đặc điểm sau:

 • Vi bằng được lập bởi Thừa phát lại;
 • Vi bằng ghi nhận sự kiện, hành vi có thật;
 • Vi bằng được lập theo mẫu vi bằng do Bộ Tư pháp ban hành;
 • Việc lập vi bằng phải tuân thủ các quy định của pháp luật về hình thức, nội dung vi bằng;
 • Thừa phát lại phải trực tiếp ký tên vào vi bằng, không được ủy quyền cho người khác ký thay;
 • Vi bằng không làm phát sinh quyền và nghĩa vụ của các bên có liên quan trong sự kiện, hành vi được ghi nhận.

Thành phần, nội dung vi bằng theo quy định của pháp luật bao gồm:

 • Tên, địa chỉ Văn phòng Thừa phát lại; họ, tên Thừa phát lại lập vi bằng;
 • Địa điểm, thời gian lập vi bằng;
 • Họ, tên, địa chỉ người yêu cầu lập vi bằng;
 • Họ, tên người tham gia khác (nếu có);
 • Nội dung yêu cầu lập vi bằng; nội dung cụ thể của sự kiện, hành vi được ghi nhận;
 • Lời cam đoan của Thừa phát lại về tính trung thực và khách quan trong việc lập vi bằng;
 • Chữ ký của Thừa phát lại, dấu Văn phòng Thừa phát lại, chữ ký hoặc dấu điểm chỉ của người yêu cầu, người tham gia khác (nếu có) và người có hành vi bị lập vi bằng (nếu họ có yêu cầu).

Vi bằng có từ 02 trang trở lên thì từng trang phải được đánh số thứ tự; vi bằng có từ 02 tờ trở lên phải được đóng dấu giáp lai giữa các tờ; số lượng bản chính của mỗi vi bằng do các bên tự thỏa thuận.

Lập vi bằng tại nhà có an toàn không?

Vi bằng là văn bản ghi nhận sự kiện, hành vi có thật do Thừa phát lại trực tiếp chứng kiến, lập theo yêu cầu của cá nhân, cơ quan, tổ chức theo quy định của pháp luật. Như vậy có thể thấy, thẩm quyền lập vi bằng thuộc về Thừa phát lại. Hiện nay, theo quy định của pháp luật, địa điểm lập vi bằng do các bên tự thỏa thuận. Do đó, trừ những trường hợp không được lập vi bằng, vi bằng có thể được lập tại nhà riêng. Câu hỏi đặt ra là lập vi bằng tại nhà có an toàn không?

Việc lập vi bằng tại nhà an toàn bởi các lý do sau:

 • Việc lập vi bằng được thực hiện bởi Thừa phát lại. Thừa phát lại là người phải đáp ứng các tiêu chuẩn và được Nhà nước bổ nhiệm. Đây là người có đủ các yếu tố về thẩm quyền, chuyên môn để thực hiện lập vi bằng;
 • Vi bằng chỉ được lập khi có yêu cầu của cá nhân, tổ chức, cơ quan;
 • Vi bằng sau khi được lập sẽ được gửi đến Sở tư pháp nơi Văn phòng Thừa phát lại đặt trụ sở; Vi bằng sẽ được Sở tư pháp vào sổ đăng ký vi bằng;
 • Mẫu vi bằng được Bộ tư pháp quy định cụ thể, rõ ràng;
 • Cá nhân, tổ chức, cơ quan có thể thỏa thuận với Thừa phát lại về địa điểm lập vi bằng. Do đó, việc lập vi bằng tại nhà không vi phạm quy định pháp luật;

Từ những phân tích trên, quý khách có thể yên tâm về lập vi bằng tại nhà.

Dịch vụ lập vi bằng tại nhà
Dịch vụ lập vi bằng tại nhà

Liên hệ dịch vụ lập vi bằng tận nơi, lập vi bằng tại nhà.

Theo Nghị định 08 về Thừa phát lại, địa điểm lập vi bằng do các bên thỏa thuận:

Điều 38. Thỏa thuận về việc lập vi bằng

1. Người yêu cầu lập vi bằng phải thỏa thuận bằng văn bản với Trưởng Văn phòng Thừa phát lại về việc lập vi bằng với các nội dung chủ yếu sau đây:

a) Nội dung vi bằng cần lập;

b) Địa điểm, thời gian lập vi bằng;

c) Chi phí lập vi bằng;

d) Các thỏa thuận khác (nếu có).

2. Thỏa thuận lập vi bằng được lập thành 02 bản, mỗi bên giữ 01 bản.”

Do đó, vi bằng có thể được lập tại nhà riêng hoặc tại địa điểm do các bên thỏa thuận. Trừ những trường hợp không được lập vi bằng, khách hàng có thể liên hệ Văn phòng Thừa phát lại để lập vi bằng. Thừa phát lại có thẩm quyền lập vi bằng trong phạm vi toàn quốc nên quý khách có thể liên hệ Văn phòng Thừa phát sao cho thuận tiện nhất.

Quý khách hàng có nhu cầu lập vi bằng sẽ được xử lý theo quy trình như sau:

 • Bước 1: Tiếp nhận thông tin, tư vấn pháp luật vi bằng miễn phí.
 • Bước 2: Kiểm tra, báo phí lập vi bằng.
 • Bước 3: Khách hàng xác nhận sử dụng dịch vụ. Cán bộ phụ trách sắp xếp, báo lịch làm việc.
 • Bước 4: Thừa phát lại thực hiện công việc.
 • Bước 5: Trả kết quả.

Hiện nay, Trung tâm vi bằng Việt Nam đang hỗ trợ dịch vụ lập vi bằng trên phạm vi toàn quốc. Nếu quý khách cần tư vấn thêm về vấn đề này có thể liên hệ tới hotline 0975.686.065  (Zalo) để được tư vấn cụ thể.

Địa điểm lập vi bằng theo quy định của pháp luật hiện hành.

Địa điểm lập vi bằng được hiểu là nơi diễn ra việc ghi nhận sự kiện, hành vi có thật do Thừa phát lại trực tiếp chứng kiến.

Theo quy định tại Điều 38 Nghị định 08 về Thừa phát lại, địa điểm lập vi bằng do cá nhân, tổ chức, cơ quan có yêu cầu thỏa thuận với Trưởng Văn phòng Thừa phát lại. Địa điểm lập vi bằng có thể là một trong các địa điểm sau:

 • Tại trụ sở Văn phòng Thừa phát lại;
 • Tại nhà riêng của cá nhân, trụ sở chính của cơ quan, tổ chức có nhu cầu;
 • Tại địa điểm cụ thể do các bên thỏa thuận: nơi có bất động sản, nơi diễn ra giao dịch…
 • Tại một địa điểm khác theo đúng quy định của pháp luật.

Việc lựa chọn địa điểm lập vi bằng phụ thuộc vào các yếu tố sau:

 • Đối tượng của việc lập vi bằng;
 • Sự thỏa thuận giữa khách hàng và Văn phòng Thừa phát lại;
 • Chi phí lập vi bằng;
 • Thời gian lập vi bằng.

Thừa phát lại lập vi bằng trên phạm vi cả nước được không?

Phạm vi lập vi bằng của Thừa phát lại.

Theo quy định tại khoản 1 Điều 36 Nghị định 08/2020/NĐ-CP về Tổ chức và hoạt động của Thừa phát lại:

“1. Thừa phát lại được lập vi bằng ghi nhận các sự kiện, hành vi có thật theo yêu cầu của cơ quan, tổ chức, cá nhân trong phạm vi toàn quốc, trừ các trường hợp quy định tại Điều 37 của Nghị định này”

Như vậy, Thừa phát lại có thẩm quyền, phạm vi lập vi bằng trên cả nước.

Những trường hợp không được lập vi bằng.

Ngoài những trường hợp bị cấm, pháp luật cho phép Thừa phát lại lập vi bằng trên phạm vi cả nước. Những trường hợp không được lập vi bằng bao gồm:

 • Các trường hợp quy định tại khoản 4 Điều 4 của Nghị định 08/2020/NĐ-CP.
 • Các trường hợp vi phạm quy định về bảo đảm an ninh, quốc phòng.
 • Vi phạm đời sống riêng tư, bí mật cá nhân, bí mật gia đình; trái đạo đức xã hội.
 • Xác nhận nội dung, việc ký tên trong hợp đồng, giao dịch mà pháp luật quy định thuộc phạm vi hoạt động công chứng, chứng thực; xác nhận tính chính xác, hợp pháp, không trái đạo đức xã hội của bản dịch giấy tờ, văn bản từ tiếng Việt sang tiếng nước ngoài hoặc từ tiếng nước ngoài sang tiếng Việt; xác nhận chữ ký, bản sao đúng với bản chính.
 • Ghi nhận sự kiện, hành vi để chuyển quyền sử dụng, quyền sở hữu đất đai, tài sản không có giấy tờ chứng minh quyền sử dụng, quyền sở hữu theo quy định của pháp luật.
 • Ghi nhận sự kiện, hành vi để thực hiện các giao dịch trái pháp luật của người yêu cầu lập vi bằng.
 • Ghi nhận sự kiện, hành vi của cán bộ, công chức, viên chức; sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, công nhân, viên chức quốc phòng trong cơ quan, đơn vị thuộc Quân đội nhân dân; sĩ quan, hạ sĩ quan, chiến sĩ trong cơ quan, đơn vị thuộc Công an nhân dân đang thi hành công vụ.
 • Ghi nhận sự kiện, hành vi không do Thừa phát lại trực tiếp chứng kiến.
 • Các trường hợp khác theo quy định của pháp luật.

Khi nào được lập vi bằng tại nhà?

Như đã phân tích ở trên, vi bằng được lập tại nhà và hoàn toàn hợp pháp. Vi bằng được lập nhằm ghi nhận sự kiện, hành vi có thật theo yêu cầu của tổ chức, cá nhân có nhu cầu. Một số trường hợp trên thực tế nên lập vi bằng như:

Theo quy định tại khoản 3 Điều 2 Nghị định 08/2020/NĐ-CP: “3. Vi bằng là văn bản ghi nhận sự kiện, hành vi có thật do Thừa phát lại trực tiếp chứng kiến, lập theo yêu cầu của cá nhân, cơ quan, tổ chức theo quy định của Nghị định này”. Như vậy, mọi cá nhân, tổ chức, cơ quan có nhu cầu đều có quyền yêu cầu lập vi bằng. Thẩm quyền lập vi bằng thuộc về Thừa phát lại được bổ nhiệm theo đúng quy định pháp luật.

Khi nào được lập vi bằng tại nhà? Theo quy định tại Điều 38 Nghị định 08/2020/NĐ-CP, địa điểm lập vi bằng do các bên thỏa thuận. Do đó để được lập vi bằng tại nhà cần đáp ứng các điều kiện sau:

 • Đáp ứng yêu cầu của pháp luật về chủ thể lập vi bằng: chủ thể có quyền yêu cầu lập vi bằng và chủ thể có quyền lập vi bằng;
 • Có thỏa thuận về việc lập vi bằng tại nhà;
 • Đối tượng của việc lập vi bằng có thể tiến hành được tại nhà;

Phí dịch vụ lập vi bằng tại nhà.

Theo quy định tại khoản 1 Điều 64 Nghị định 08/2020/NĐ-CP về Tổ chức và hoạt động của Thừa phát lại, chi phí lập vi bằng do người yêu cầu và Văn phòng thừa phát lại thỏa thuận theo công việc thực hiện và theo giờ làm việc.

Giá lập vi bằng sẽ phụ thuộc vào các yếu tố như:

 • Nội dung khách hàng yêu cầu đơn giản hay phức tạp?
 • Khối lượng công việc ít hay nhiều?
 • Đối tượng của việc lập vi bằng;
 • Địa điểm lập vi bằng ở đâu? Khoảng cách di chuyển xa hay gần?
 • Quy định, bảng giá cụ thể của từng văn phòng thừa phát lại.

Trung tâm vi bằng đang hỗ trợ dịch vụ lập vi bằng tại nhà trên phạm vi toàn quốc. Mức giá, phí lập vi bằng trọn gói chỉ từ 2.500.000 đồng/ Vi bằng. Quý khách có nhu cầu cần tư vấn thêm về vấn đề này có thể liên hệ tới hotline 0975.686.965 (Zalo) để được tư vấn cụ thể

Dịch vụ lập vi bằng tại nhà uy tín.

Trung tâm vi bằng Việt Nam là một đơn vị tư vấn pháp luật chuyên sâu trong lĩnh vực vi bằng, thừa phát lại tại Việt Nam. Chúng tôi cam kết đem lại cho khách hàng dịch vụ với chất lượng tốt nhất bởi:

 • Trung tâm Vi bằng Việt Nam có đội ngũ cán bộ có kiến thức pháp luật chuyên sâu;
 • Chúng tôi luôn cập nhật nhanh chóng danh bạ thừa phát lại, văn phòng Thừa phát lại;
 • Hỗ trợ dịch vụ lập vi bằng trên phạm vi toàn quốc;
 • Hỗ trợ dịch vụ lập vi bằng nhanh, trực tiếp tận nơi, đảm bảo an toàn về pháp lý;
 • Chi phí lập vi bằng rẻ;
 • Cung cấp dịch vụ tư vấn, hỗ trợ giải quyết các vấn đề phát sinh có liên quan;

Trình tự, thủ tục lập vi bằng tại Trung tâm vi bằng Việt Nam.

Quý khách hàng có nhu cầu lập vi bằng sẽ được xử lý theo quy trình như sau:

 • Bước 1: Tiếp nhận thông tin, tư vấn pháp luật vi bằng miễn phí.
 • Bước 2: Kiểm tra, báo phí lập vi bằng.
 • Bước 3: Khách hàng xác nhận sử dụng dịch vụ. Cán bộ phụ trách sắp xếp, báo lịch làm việc.
 • Bước 4: Thừa phát lại thực hiện công việc.
 • Bước 5: Trả kết quả.

Liên hệ Trung tâm vi bằng Việt Nam.

Quý khách hàng có nhu cầu tư vấn, hỗ trợ dịch vụ Lập vi bằng vui lòng liên hệ:

Trân trọng./.

NCN.

5/5 - (1 bình chọn)