MẪU VI BẰNG MUA BÁN ĐẤT THEO QUY ĐỊNH PHÁP LUẬT


Khi xã hội phát triển thì nhu cầu mua bán nhà của người dân sẽ tăng cao. Mua bán nhà là một trong những giao dịch có giá trị lớn đang diễn ra nhiều trên thực tế. Hiện nay, lập vi bằng nhà đất rất phổ biến trong hoạt động mua bán đất. Tuy nhiên, không phải ai cũng hiểu rõ về vi bằng nhà đất khi tham gia giao dịch mua bán. Vậy vi bằng mua bán đất là gì? Thủ tục của vi bằng mua đất thế nào? Mẫu vi bằng mua bán đất quy định thế nào? Bạn đọc có thể tham khảo bài viết dưới đây. Trường hợp có thắc mắc hoặc cần tư vấn, hỗ trợ lập vi bằng bạn có thể liên hệ Trung tâm vi bằng Việt Nam theo số 0975.686.065 (có zalo).

Vi bằng mua bán đất là gì?

Vi bằng là gì?

Khoản 3 Điều 2 Nghị định 08/2020/NĐ-CP quy định về khái niệm vi bằng như sau: Vi bằng là văn bản do thừa phát lại lập, ghi nhận sự kiện, hành vi có thật do Thừa phát lại trực tiếp chứng kiến lập theo yêu cầu của cá nhân, cơ quan, tổ chức.

Vi bằng được coi là một trong những nguồn chứng cứ trong xét xử và là cơ sở cho các giao dịch dân sự khác. Vi bằng là một tài liệu bằng văn bản có hình ảnh, video, âm thanh kèm theo (nếu cần thiết). Trong tài liệu đó, Thừa phát lại sẽ ghi nhận khách quan về hành vi, sự kiện lập vi bằng do thừa phát lại chứng kiến.

Vi bằng mua bán đất là gì?

Dựa trên khái niệm về vi bằng, có thể hiểu vi bằng mua bán nhà đất là văn bản do Thừa phát lại lập. Ghi nhận những sự kiện, hành vi liên quan đến giao dịch mua bán đất. Ví dụ như:

 • Vi bằng ghi nhận việc giao nhận tiền của các bên;
 • Vi bằng ghi nhận việc giao nhận giấy chứng nhận quyền sử dụng đất;
 • Vi bằng ghi nhận việc các bên tham gia giao dịch ký kết thỏa thuận;
 • Vi bằng ghi nhận hiện trạng đất giao dịch;

Văn bản này sẽ là bằng chứng thể hiện đã có diễn ra giao dịch giữa các bên mua bán trên thực tế. Tại thời điểm lập vi bằng, các bên đều tự nguyện và nhất trí.

Thủ tục lập vi bằng mua bán đất.

Bước 1: Đến văn phòng Thừa phát lại để yêu cầu lập vi bằng.

Khách hàng liên hệ văn phòng thừa phát lại sẽ được tư vấn về một số quy định của pháp luật liên quan đến vi bằng mua đất. Khách hàng điền nội dung yêu cầu lập vi bằng vào Phiếu yêu cầu lập vi bằng (theo mẫu).

Thừa phát lại đánh giá xem yêu cầu lập vi bằng của khách hàng có đúng theo quy định pháp luật không? Có thuộc trường hợp không được lập vi bằng không?

Nếu yêu cầu của bạn không thuộc các trường hợp không được lập vi bằng. Bạn sẽ được tiếp tục điền vào mẫu cung cấp thông tin cần thiết liên quan đến việc lập vi bằng.

Bước 2: Thỏa thuận việc lập vi bằng với văn phòng Thừa phát lại.

Khách hàng và Văn phòng Thừa phát lại sẽ tiến hành ký kết hợp đồng dịch vụ về việc lập vi bằng với nội dung như sau:

 • Nội dung vi bằng hợp đồng, giao dịch cần lập;
 • Địa điểm, thời gian lập vi bằng;
 • Chi phí lập vi bằng;
 • Điều khoản chấm dứt hoặc tạm dừng thực hiện hợp đồng
 • Các thỏa thuận khác (nếu có).

Sau khi hoàn tất thỏa thuận, khách hàng sẽ đóng chi phí lập vi bằng để triển khai công việc.

Bước 3: Tiến hành thủ tục lập vi bằng.

Thừa phát lại phải trực tiếp chứng kiến khi lập vi bằng cũng như thực hiện các hoạt động như: đo đạc; quay phim; chụp ảnh;… Để thể hiện tính khách quan, trung thực trong vi bằng mua bán đất. Vi bằng được đóng số theo thứ tự thời gian, ghi vào sổ theo dõi. Mỗi vụ việc lập vi bằng thường được lập thành 03 bản chính. Nếu thấy cần thiết Thừa phát lại có thể yêu cầu người làm chứng chứng kiến. Việc ghi nhận sự kiện, hành vi trong vi bằng phải khách quan, trung thực.

Khách hàng cung cấp đầy đủ, chính xác các thông tin, tài liệu liên quan đến việc lập vi bng (nếu có). Chịu trách nhiệm về tính chính xác, hợp pháp của các thông tin, tài liệu cung cấp.

Khi lập vi bằng, Thừa phát lại phải giải thích rõ cho khách hàng về giá trị pháp lý của vi bằng. Khách hàng phải ký hoặc điểm chỉ vào vi bằng.

Bước 4: Giao vi bằng đã lập cho người có nhu cầu lập vi bằng.

Vi bằng được lập thành 03 bản. Mỗi bên giữ một bản và một bản gửi Sở tư pháp mà văn phòng Thừa phát lại trực thuộc.

Vi bằng được bàn giao cho khách hàng hoặc gửi bưu điện nếu không thể lấy trực tiếp. Văn phòng Thừa phát lại lưu trữ 01 bản tại văn phòng theo quy định của pháp luật.

Khi thực hiện lập vi bằng. Các bạn nên chú ý thực hiện đúng trình tự và giấy tờ như chúng tôi đã hướng dẫn. Tránh trường hợp lập sai trình tự sẽ mất thời gian và không có giá trị pháp lý.

Mẫu vi bằng mua bán đất
Mẫu vi bằng mua bán đất

Mẫu vi bằng mua bán đất mới nhất.

Hiện nay, chưa có quy định cụ thể về mẫuvi bằng mua bán đất. Do đó, mẫu vi bằng mua bán đất sẽ được áp dụng dựa trên mẫu vi bằng chung được pháp luật quy định. Cụ thể, hiện nay loại văn bản này được cơ quan có thẩm quyền ban hành kèm theo Thông tư số 05/2020/TT – BTP, cụ thể là mẫu số TP – TPL – N – 05. Nội dung và hình thức vi bằng phải tuân thủ mẫu này.

Vi bằng mua bán đất cũng là một dạng vi bằng được pháp luật điều chỉnh. Vì vậy, nó cần đảm bảo các điều kiện chung của vi bằng. Và cũng được sử dụng theo mẫu vi bằng số TP – TPL – N – 05 như trên.

Hình ảnh mẫu vi bằng mua bán đất.

Mẫu vi bằng được Bộ Tư pháp ban hành mẫu chung và được áp dụng với tất cả các loại vi bằng. Căn cứ thông tư 05/2020/TT-BTP, mẫu vi bằng nhà đất có hình thức phải tuân theo mẫu sau:

VĂN PHÒNG THỪA PHÁT LẠI

…………………………………..

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Số: ……/(năm)/VB-TPL

VI BẰNG

Vào hồi……….. giờ…………. ngày…….. tháng…… năm…….., tại……………………………….

Chúng tôi gồm: (1)……………………………………………………………………………………..

Ông (bà):…………………………………………………………………… chức vụ: Thừa phát lại

Người yêu cầu lập vi bằng:…………………………………………………………………..………

Ông (bà)/cơ quan/tổ chức:……………………………………………………………………………

Địa chỉ:………………………………….………………………………………………………………

Số CMND/CCCD/Hộ chiếu: …………. cấp ngày: …………….. bởi:…………………………….

Người tham gia lập vi bằng (nếu có):………………………………………………………………

Ông (bà)/cơ quan/tổ chức: …………………………………..………………………………………

Địa chỉ:…………………………………………………………………………………………………

Số CMND/CCCD/Hộ chiếu: …………. cấp ngày: …………….. bởi:……………………………

Người chứng kiến (nếu có):…………………….…………………………………………………..

Ông (bà):………………………………………………………………………………………………

Địa chỉ:…………………………………………………………………………………………………

Số CMND/CCCD/Hộ chiếu: ………….. cấp ngày: ………………. bởi:…………………………

Tiến hành lập vi bằng ghi nhận sự kiện, hành vi sau đây: (nêu tên sự kiện, hành vi lập vi bằng)

Nội dung của sự kiện, hành vi lập vi bằng: (mô tả trung thực, khách quan nội dung sự kiện, hành vi xảy ra)

Sự kiện, hành vi lập vi bằng kết thúc vào lúc… giờ… phút, ngày… tháng… năm…

Thừa phát lại cam kết ghi nhận trung thực, khách quan sự kiện, hành vi nêu trên trong Vi bằng này.

Kèm theo Vi bằng này là các tài liệu, giấy tờ sau (nếu có):

1)……………………………………………………………………………………………….……..

2)………………………………………………………………………………………………………

Thừa phát lại đã giải thích rõ cho người yêu cầu lập vi bằng và những người tham gia (nếu có) về giá trị pháp lý của Vi bằng này. Vi bằng này không thay thế văn bản công chứng, chứng thực, văn bản hành chính khác.

Vi bằng này được lập thành…. bản, có giá trị như nhau; lập xong vào lúc……. giờ…… phút, ngày… tháng… năm…, đã đọc lại cho mọi người nghe và nhất trí, cùng ký tên.

THƯ KÝ NGHIỆP VỤ (nếu có)
(Ký, ghi rõ họ tên)
THỪA PHÁT LẠI
(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)
NGƯỜI THAM GIA
(nếu có)
(Ký, ghi rõ họ tên)
NGƯỜI YÊU CẦU LẬP VI BẰNG
(Ký, ghi rõ họ tên)
NGƯỜI CHỨNG KIẾN
(nếu có)
(Ký, ghi rõ họ tên)

Nội dung cần có trong mẫu vi bằng mua bán đất.

Câu hỏi cần tư vấn.

Chào Trung tâm vi bằng. Tôi tên Vi S, tôi đến từ Lạng Sơn. Tôi và chồng hiện đang muốn mua thửa đất có địa chỉ tại phường Xuân Đỉnh, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội. Thửa đất này có vị trí đắc địa và do người bạn thân của chồng tôi chào bán. Tuy nhiên, thửa đất trên chưa có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Do là bạn bè thân thiết từ bé nên chồng tôi rất tin tưởng. Để chắc chắn cho giao dịch và các thủ tục sau này, tôi có yêu cầu làm văn bản để làm chứng. Tôi quyết định lập vi bằng làm chứng cứ và mong được tư vấn các nội dung cần phải có trong văn bản này. Xin trân trọng cảm ơn.

Giải đáp của Trung tâm vi bằng Việt Nam.

Chào chị S. Đối với thắc mắc của chị Trung tâm vi bằng Việt Nam xin giải đáp  như sau:

Theo quy định của pháp luật nội dung của vi bằng gồm:

 • Tên, địa chỉ Văn phòng Thừa phát lại;
 • Họ, tên Thừa phát lại lập vi bằng;
 • Địa điểm, thời gian lập vi bằng;
 • Họ, tên, địa chỉ người yêu cầu lập vi bằng;
 • Họ, tên người tham gia khác (nếu có);
 • Nội dung yêu cầu lập vi bằng; nội dung cụ thể của sự kiện, hành vi được ghi nhận;
 • Lời cam đoan của Thừa phát lại về tính trung thực và khách quan trong việc lập vi bằng;
 • Chữ ký của Thừa phát lại, dấu Văn phòng Thừa phát lại, chữ ký hoặc dấu điểm chỉ của người yêu cầu, người tham gia khác (nếu có) và người có hành vi bị lập vi bằng (nếu họ có yêu cầu).

Nội dung vi bằng mua bán đất.

Cụ thể dựa trên nội dung của một vi bằng cơ bản được pháp luật quy định thì nội dung của vi bằng trong giao dịch mua bán đất có thể là:

 • Thỏa thuận mua bán đất;
 • Ghi nhận thỏa thuận đặt cọc mua bán đất;
 • Thỏa thuận thanh toán giữa các bên trong giao dịch mua bán đất;
 • Thỏa thuận bàn giao giấy chứng nhận quyền sử dụng đất;
 • Ghi nhận hiện trạng đất khi bàn giao;
 • Ghi nhận việc bàn giao giấy tờ;

Theo yêu cầu của cá nhân, cơ quan, tổ chức, Thừa phát lại lập vi bằng nhà đất đối với bất kỳ nội dung nào liên quan đến giao dịch mua bán nhà.

LIÊN HỆ TƯ VẤN LẬP VI BẰNG, MẪU VI BẰNG MUA BÁN ĐẤT: 0975.686.065 (có zalo)

Mẫu vi bằng mua bán đất và mẫu vi bằng mua bán nhà khác nhau không?

Hình thức vi bằng.

Mẫu vi bằng mua bán đất và mẫu vi bằng mua bán nhà về cơ bản là giống nhau về hình thức được quy định theo Thông tư số 05/2020/TT – BTP, cụ thể là mẫu số TP – TPL – N – 05. Bởi lẽ, đây là mẫu chung cơ bản được quy định áp dụng cho vi bằng. Từ mẫu chung này, mỗi một lĩnh vực sẽ có những loại vi bằng khác nhau như: Vi bằng mua bán nhà; vi bằng hợp đồng, giao dịch; vi bằng ghi nhận thỏa thuận dân sự; vi bằng hoạt động kinh doanh; vi bằng ghi nhận hiện trạng tài sản;…

Nội dung vi bằng.

Nội dung hai loại vi bằng sẽ lập theo các hướng phổ biến như sau:

Vi bằng mua bán nhàVi bằng mua bán đất
 • Thỏa thuận mua bán nhà;
 • Ghi nhận thỏa thuận đặt cọc mua bán nhà;
 • Thỏa thuận thanh toán giữa các bên trong giao dịch mua bán nhà;
 • Thỏa thuận bàn giao tài sản là nhà, tài sản kèm theo nhà;
 • Ghi nhận hiện trạng nhà khi bàn giao, tình trạng của các tài sản bên trong nhà.
 • Thỏa thuận mua bán đất;
 • Ghi nhận thỏa thuận đặt cọc mua bán đất;
 • Thỏa thuận thanh toán giữa các bên trong giao dịch mua bán đất;
 • Thỏa thuận bàn giao giấy chứng nhận quyền sử dụng đất;
 • Ghi nhận hiện trạng đất khi bàn giao.

 

Như vậy, mẫu vi bằng mua bán đất và mẫu vi bằng mua bán nhà sẽ chỉ khác nhau về nội dung. Nếu bạn đọc còn thắc mắc khác có thể liên hệ tư vấn lập vi bằng, mẫu vi bằng theo số: 0975.686.065 (có zalo)

Dịch vụ lập vi bằng nhà đất.

Hiện nay, Trung tâm vi bằng Việt Nam cung cấp các dịch vụ pháp lý liên quan đến lĩnh vực Vi bằng và Thừa phát lại như:

 • Đội ngũ cán bộ có kiến thức pháp luật chuyên sâu. Giải đáp, tư vấn  tất cả các vướng mắc liên quan đến vi bằng, thừa phát lại.
 • Luôn cập nhật nhanh chóng danh bạ thừa phát lại; Văn phòng thừa phát lại. Hỗ trợ cung cấp dịch vụ lập vi bằng nhanh trên toàn quốc.
 • Hỗ trợ dịch vụ Lập vi bằng nhanh trên toàn quốc;
 • Lập vi bằng trực tiếp tận nơi, đảm bảo an toàn về pháp lý.
 • Chi phí lập vi bằng rẻ, khách hàng luôn có sự lựa chọn tối ưu cho công việc của mình.
 • Tư vấn, giải quyết tranh chấp liên quan đến vi bằng.
 • Dịch vụ khác có liên quan: Công chứng, Luật sư, Giám định,…

Ngoài ra, Trung tâm vi bằng còn hỗ trợ lập vi bằng đối với các trường hợp nên lập vi bằng như:

Vi bằng ghi nhận sự kiện, hành vi.

 • Lập vi bằng ghi nhận hành vi vu khống, nói xấu trên mạng xã hội;
 • Lập vi bằng ghi nhận họp của công ty;
 • Lập vi bằng ghi nhận việc gửi giữ tài sản;
 • Lập vi bằng ghi nhận việc báo chí đưa tin sai sự thật;
 • Lập vi bằng ghi nhận việc sử dụng thông tin hình ảnh người khác trái pháp luật;
 • Vi bằng ghi nhận thỏa thuận trong các giao dịch dân sự;

Vi bằng ghi nhận hiện trạng.

 • Lập vi bằng ghi nhận hiện trạng công trình thi công;
 • Lập vi bằng ghi nhận hiện trạng tài sản trước khi bị nhà nước thu hồi đất;
 • Lập vi bằng ghi nhận hiện trạng tài sản trước khi bị cưỡng chế thi hành án;
 • Vi bằng ghi nhận hiện trạng tài sản trước khi Ngân hàng thu giữ tài sản để xử lý nợ;
 • Lập vi bằng ghi nhận hiện trạng nhà cửa trước khi hàng xóm xây nhà;

Với đội ngũ cán bộ có kiến thức pháp luật, kinh nghiệm chuyên môn cao chúng tôi tự tin có thể hỗ trợ cho khách hàng giải quyết các yêu cầu pháp lý một cách tốt nhất theo đúng quy định của pháp luật. Trung tâm vi bằng sẽ luôn giải thích rõ trường hợp nào nên lập vi bằng. Trường hợp nào không được lập vi bằng và các vấn đề pháp lý có liên quan. Liên hệ ngay với chúng tôi theo số 0975.686.065 (có zalo) để được tư vấn pháp luật miễn phí, hỗ trợ dịch vụ lập vi bằng nhanh, giá rẻ, trực tiếp tận nơi trên phạm vi toàn quốc.

Liên hệ Trung tâm vi bằng Việt Nam.

Quý khách hàng có nhu cầu sử dụng dịch vụ của Trung tâm có thể liên hệ với chúng tôi bằng một trong các phương thức sau:

 • Tổng đài hỗ trợ Toàn quốc: 0975.686.065 (có zalo)
 • Văn phòng Hà Nội: Số 32 Đỗ Quang, phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, Hà Nội.
 • Văn phòng Đà Nẵng: Số 48 Mai Dị, phường Hòa Cường Bắc, quận Hải Châu, Đà Nẵng.
 • Văn phòng Tp. Hồ Chí Minh: Số 306 Nguyễn Văn Lượng, phường 16. quận Gò Vấp. Tp. Hồ Chí Minh.
 • Website: https://trungtamvibang.vn/
 • Email: trungtamvibang@gmail.com

Trên đây là bài viết của chúng tôi về chủ đề: “Mẫu vi bằng mua bán đất mới nhất”. Nếu bạn đọc có vướng mắc khi thực hiện thủ tục mua đất vi bằng và muốn được Thừa phát lại tư vấn hoặc có nhu cầu sử dụng dịch vụ lập vi bằng có thể liên hệ trực tiếp đến số 0975.686.065 (có zalo) để được hỗ trợ.

Trân trọng!

TH

5/5 - (1 bình chọn)

One thought on “MẪU VI BẰNG MUA BÁN ĐẤT THEO QUY ĐỊNH PHÁP LUẬT

 1. Pingback: MUA NHÀ VI BẰNG CẦN NHỮNG GIẤY TỜ GÌ? - TRUNG TÂM VI BẰNG

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *