NHỮNG ĐIỂM MỚI VỀ TỔ CHỨC, HOẠT ĐỘNG CỦA THỪA PHÁT LẠI

Hiện nay, Nghị định về tổ chức và hoạt động của Thừa phát lại đã

LUẬT THỪA PHÁT LẠI HIỆN NAY NHƯ THẾ NÀO?

Ở nước ta hiện nay, đặc biệt là ở các thành phố lớn thuật ngữ

NGHỊ ĐỊNH 08 VỀ THỪA PHÁT LẠI

Nghị định 08/2020/NĐ-CP đã thay thế Nghị định 61/2009/NĐ-CP, những thay đổi, điểm mới trong

3 Comments