MUA NHÀ CÔNG CHỨNG VI BẰNG CÓ AN TOÀN KHÔNG?


Hiện nay, mua nhà công chứng vi bằng đang là cách thức để tiếp cận những bất động sản giá rẻ. Nhưng tại sao với cùng một điều kiện; diện tích; vi trí mà nhà đất được mua qua hình thức vi bằng lại có mức giá thấp hơn? Công chứng vi bằng có an toàn không? Giá trị của nhà công chứng vi bằng được tính như thế nào? Bạn đọc có thể tham khảo bài viết “Mua nhà công chứng vi bằng có an toàn không?” để hiểu thêm về lĩnh vực này. Trường hợp có thắc mắc hoặc cần tư vấn, hỗ trợ lập vi bằng; bạn có thể liên hệ Trung tâm vi bằng theo số 0975.686.065.

MUA NHÀ CÔNG CHỨNG VI BẰNG LÀ GÌ?

Công chứng vi bằng là việc thông qua văn bản ghi nhận lại hành vi, sự kiện dưới sự chứng kiến của Thừa phát lại. Theo yêu cầu của cá nhân, cơ quan, tổ chức văn phòng Thừa phát lại ghi nhận các hành vi, sự kiện một các khách quan, chính xác.

Qua đó có thể hiểu, công chứng vi bằng nhà đất là văn bản ghi nhận lại hành vi, sự kiện liên quan đến giao dịch mua bán nhà đất.

Giá trị của nhà công chứng được tính như thế nào?

Theo quy định tại Nghị định 08/2022/NĐ-CP ngày 08/01/2020 về tổ chức và hoạt động của thừa phát lại, văn bản ghi nhận giao dịch mua bán nhà đất được xem như nguồn chứng cứ khi Tòa án giải quyết các vụ việc liên quan.

Hiện nay, các quy định điều chỉnh Luật Đất Đai, Luật Nhà Ở; Luật Bất Động Sản; Luật Công Chứng… đều không đề cập tới vi bằng như một giấy tờ có giá trị tương đương các văn bản công chứng, chứng thực. Cho nên có thể thấy, ngoài chức năng như một bằng chứng khi giải quyết các vụ việc tại Tòa án, vi bằng nhà đất không được thay thế bất cứ giấy tờ nhà đất nào được công nhận hợp pháp.

Vì tính chất trên, nên phần nhà, đất vi bằng có giá trị thấp hơn so với mặt bằng chung. Tuy nhiên, giá trị  thực tế của vi bằng nhà đất được thể hiện ở chỗ việc giao, nhận tiền liên quan đến giao dịch được làm chứng, ghi nhận và bảo đảm là một chứng cứ hợp pháp khi những vấn đề tranh chấp xảy ra.

MUA NHÀ CÔNG CHỨNG VI BẰNG CÓ AN TOÀN KHÔNG?

Phần lớn việc mua nhà công chứng vi bằng thường rơi vào trường hợp nhà không có giấy tờ có thể chuyển nhượng, mua bán hợp pháp. Thông qua vi bằng, sự kiện, hành vi giao dịch mua bán sẽ được ghi nhận bằng văn bản. Văn bản này tuy không thay thế được các giấy tờ chứng nhận quyền sử dụng, sở hữu tuy nhiên có thể dùng để làm căn cứ chứng minh giao dịch đã được thực hiện.

Trong thực tế, khái niệm về vi bằng vẫn khá xa lạ dẫn đến việc nhiều người vẫn lầm tưởng chức năng của vi bằng tương tự các văn bản được công chứng, chứng thực hoặc các văn bản hành chính. Về vấn đề này, Khoản 2 Điều 36 Nghị định 08/2020 có quy định cụ thể như sau:

“Vi bằng không thay thế văn bản công chứng, văn bản chứng thực, văn bản hành chính khác.”

Như vậy, vi bằng không phải là cơ sở tiến hành các công việc để sang tên, đổi chủ; đăng ký biến động đất đai; kèm theo đó là những vấn đề liên quan đến quyền sử dụng, sở hữu cũng gặp khá nhiều bất cập.

Hậu quả pháp lý của mua nhà đất công chứng vi bằng

Với chức năng trên, thì khi tiến các giao dịch được điều chỉnh theo luật công chứng hoặc các quy định khác thì văn bản, hợp đồng liên quan không được công nhận. Về mặt pháp lý, giao dịch trên sẽ bị tuyên vô hiệu theo Bộ Luật Dân Sự 2015. Cùng với đó, giao dịch này không làm phát sinh, thay đổi, chấm dứt quyền, nghĩa vụ của các bên.

Như vậy, việc mua bán, chuyển nhượng nhà đất bằng giấy tay, thông qua hình thức lập tồn tại nhiều vấn đề cũng như rủi ro cho các bên giao dịch.

MUA NHÀ CÔNG CHỨNG VI BẰNG CÓ AN TOÀN KHÔNG?

NỘI DUNG CỦA VI BẰNG MUA BÁN NHÀ

Nội dung của văn bản ghi nhận giao dịch mua bán thể hiện thỏa thuận của các bên. Tuy nhiên với chức năng ghi nhận hành vi, sự kiện, thì vi bằng nhà đất chỉ được ghi nhận nội dung là hành vi, sự kiện liên quan tới giao dịch mua bán nhà đất.

Có thể thấy, tài liệu này được mô tả dựa trên hành vi, sự kiện nên trong trường hợp cần thiết. Văn bản này có thể kèm theo âm thanh, hình ảnh…

Mẫu vi bằng mua bán nhà đất

 (Ban hành theo TT số: 09/2014/TTLT-BTP-TANDTC-VKSNDTC-BTC  ngày 28/2/2014)

VĂN PHÒNG THỪA PHÁT LẠI
…………………………………..
Địa chỉ ………………………….
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Số: ……./BB-TPL……………, ngày …. tháng ….  Năm……

 VI BẰNG

 

Vào hồi ……….. giờ …………. ngày …….. tháng …… năm …….., tại ……………….

…………………………………………………………………………………………………………………

Chúng tôi gồm:

Ông (bà): …………………………………………………………………… , chức vụ: Thừa phát lại

Ông (bà): …………………………………………………………….. , chức vụ: Thư ký nghiệp vụ

…………………………………………………………………………………………………………………

Với sự tham gia của: (nếu có)

Ông (bà)/cơ quan/tổ chức: (người yêu cầu lập vi bằng) ………………………………………..

Địa chỉ: ……………………………………………………………………………………………………..

Số CMTND/Hộ chiếu: …………. cấp ngày: …………….. bởi cơ quan: ………………..

…………………………………………………………………………………………………………………

Với sự chứng kiến của: (nếu có)

Ông (bà): …………………………………………………………………………………………………..

Địa chỉ: ……………………………………………………………………………………………………..

Ông (bà): …………………………………………………………………………………………………..

Địa chỉ: ……………………………………………………………………………………………………..

Số CMTND/Hộ chiếu: ………….. cấp ngày: ………………. bởi cơ quan: …………….

…………………………………………………………………………………………………………………

Tiến hành lập vi bằng ghi nhận sự kiện, hành vi sau đây:

(nêu tên của sự kiện, hành vi lập vi bằng)

1) ……………………………………………………………………………………………………………..

2) ……………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

Nội dung của sự kiện, hành vi lập vi bằng: (mô tả trung thực, khách quan nội dung sự kiện, hành vi xảy ra)

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

Thừa phát lại cam kết ghi nhận trung thực, khách quan sự kiện, hành vi nêu trên trong Vi bằng này.

Kèm theo Vi bằng này là các tài liệu, văn bản, giấy tờ sau: (nếu có)

1) ……………………………………………………………………………………………………………..

2) ……………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………………

Vi bằng này được đăng ký tại Sở Tư pháp…………………. và có giá trị chứng cứ.

Vi bằng được lập thành …. bản, có giá trị như nhau; lập xong vào hồi …………. giờ………… cùng ngày, đã đọc lại cho mọi người nghe và nhất trí ký tên.

THƯ KÝ NGHIỆP VỤ
(Ký, ghi rõ họ tên)

 THỪA PHÁT LẠI
(Ký, đóng dấu)NGƯỜI CHỨNG KIẾN
(nếu có)
(Ký, ghi rõ họ tên)NGƯỜI YÊU CẦU LẬP VI BẰNG
(nếu có)
(Ký, ghi rõ họ tên)

THỦ TỤC LẬP VI BẰNG MUA NHÀ CÔNG CHỨNG.

Vi bằng mua nhà công chức được thực hiện qua các bước sau:

Bước 1: Xác nhận thông tin về hành vi, sự kiện cần lập vi bằng.

Để xác nhận yêu cầu lập vi bằng có trái quy định pháp luật không. Cán bộ văn phòng Thừa phát lại sẽ trao đổi thông tin về nội dung sự kiện, hành vi cần lập vi bằng.

Bước 2: Cung cấp các thông tin liên quan để tiến hành lập vi bằng.

Khi có yêu cầu lập vi bằng, bạn phải cung cấp các thông tin sau cho cán bộ Thừa phát lại.

 1. a) Nội dung vi bằng cần lập;
 2. b) Địa điểm, thời gian lập vi bằng;
 3. d) Các thỏa thuận khác (nếu có).

Thông qua các thông tin trên, cán bộ sẽ báo chi phí thực hiện cũng như các giấy tờ bên yêu cầu cần chuẩn bị.

Bước 3: Tiến hành lâp vi bằng

Thừa phát lại phải trực tiếp chứng kiến, lập vi bằng và chịu trách nhiệm trước người yêu cầu và trước pháp luật về vi bằng do mình lập. Việc ghi nhận sự kiện, hành vi trong vi bằng phải khách quan, trung thực. Trong trường hợp cần thiết, Thừa phát lại có quyền mời người làm chứng chứng kiến việc lập vi bằng.

Người yêu cầu phải cung cấp đầy đủ, chính xác các thông tin, tài liệu liên quan đến việc lập vi bằng (nếu có) và chịu trách nhiệm về tính chính xác, hợp pháp của các thông tin, tài liệu cung cấp.

Khi lập vi bằng, Thừa phát lại phải giải thích rõ cho người yêu cầu về giá trị pháp lý của vi bằng. Người yêu cầu phải ký hoặc điểm chỉ vào vi bằng.

Bước 4: Gửi vi bằng đã được lập đến Sở tư pháp

Trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày kết thúc việc lập vi bằng, Văn phòng Thừa phát lại phải gửi vi bằng, tài liệu chứng minh (nếu có) đến Sở Tư pháp nơi Văn phòng Thừa phát lại đặt trụ sở để vào sổ đăng ký.

Trong thời hạn 02 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được vi bằng, Sở Tư pháp phải vào sổ đăng ký vi bằng

KINH NGHIỆM MUA NHÀ CÔNG CHỨNG VI BẰNG.

Việc mua nhà, đất hiện nay phải đi kèm với các giấy tờ chứng minh quyền sử dụng, sở hữu. Nhưng với thị trường nhà đất hiện nay, nhiều người chọn mua nhà công chứng vi bằng để giải quyết nhu cầu cấp thiết vấn đề này. Việc lập vi bằng tuy không có chức năng như các văn bản được công chứng, chứng thực nhưng về nguyên tắc, vi bằng là căn cứ hợp lệ để giải quyết các vấn đề liên quan đến giao dịch mua bán. Để tránh những rủi ro không đang có, bạn có thể tham khảo những kinh nhiệm mua nhà công chứng vi bằng sau đây:

 • Việc mua nhà công chứng có an toàn không phụ thuộc vào tính chất giao dịch; hành vi giao dịch; chủ thể giao dịch nhằm đảm bảo khi có vấn đề xảy ra, tài liệu này có đầy đủ căn cứ để bảo đàm quyền lợi hợp pháp cho các bên.
 • Vi bằng sẽ là bằng chứng vững chắc bảo vệ nhằm phòng tránh những rủi ro pháp lý. Nếu các bên có phát sinh tranh chấp liên quan đến sự kiện, hành vi lập vi bằng thì tài liệu này có giá trị chứng cứ trước Tòa án.
 • Vi bằng được coi là hợp lệ khi được đăng ký tại Sở Tư pháp. Trong thời hạn không quá 02 ngày làm việc kể từ ngày nhận được vi bằng, Sở Tư pháp phải vào sổ đăng ký vi bằng Thừa phát lại.
 • Vi bằng có thể bi Sở Tư pháp từ chối đăng ký nếu phát hiện thấy việc lập vi bằng không đúng thẩm quyền; không thuộc phạm vi lập vi bằng; vi bằng được gửi quá thời hạn quy định. Việc từ chối phải được thông báo ngay tức thời bằng văn bản cho Văn phòng Thừa phát lại và người yêu cầu lập vi bằng trong đó nêu rõ lý do từ chối đăng ký.

LIÊN HỆ TƯ VẤN, LẬP VI BẰNG NHÀ ĐẤT AN TOÀN PHÁP LÝ.

Trung tâm vi bằng là đơn vị cung cấp Dịch vụ lập Vi bằng uy tín trong phạm vi toàn quốc. Với đội ngũ cán bộ dày dặn kinh nghiệm, có chuyên môn sâu về lĩnh vực lập vi bằng, chúng tôi cam kết sẽ cung cấp các dịch vụ lập vi bằng một cách đầy đủ và chính xác nhất. Chúng tôi đang cung cấp dịch vụ lập vi bằng trong những trường hợp sau:

 • Lập vi bằng ghi nhận sự kiện liên quan đến giao dịch nhà đất;
 • Lập vi bằng ghi nhận các thỏa thuận dân sự;
 • Lập vi bằng ghi nhận kiểm kê, thống kê tài sản;
 • Lập vi bằng ghi nhận việc giao, nhận thông báo;
 • Lập vi bằng ghi nhận các sự kiện liên quan đến công trình xây dựng;
 • Lập vi bằng ghi nhận thỏa thuận trong quan hệ hôn nhân;

Tổng đài hỗ trợ Toàn quốc: 0975 686 065

Quý khách hàng có nhu cầu tư vấn vi bằng, hỗ trợ dịch vụ lập vi bằng có thể liên hệ với chúng tôi bằng một trong các phương thức sau:

 • Tổng đài hỗ trợ Toàn quốc0975.686.065 (zalo).
 • Làm việc trực tiếp tại trụ sở/chi nhánh: Hà Nội, Hồ Chí Minh, Đà Nẵng, Hà Tĩnh, Nha Trang…;
 • Website: https://trungtamvibang.vn/
 • Email: trungtamvibang@gmail.com

Trân Trọng!

QB.

5/5 - (1 bình chọn)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *