HÌNH ẢNH VI BẰNG


Theo quy định pháp luật, vi bằng là một văn bản được tạo lập bằng tiếng Việt có hình ảnh, âm thanh đi kèm có giá trị làm chứng cứ trước Tòa nếu như có bất cứ phát sinh tranh chấp nào có liên quan đến sự kiện, hành vi đã được lập vi bằng. Vậy mẫu vi bằng, hình ảnh vi bằng tại Trung tâm vi bằng cụ thể như thế nào? Bạn đọc nếu cần tư vấn thêm có thể liên hệ tới Hotline 0975 686 065 (Zalo)

Khái niệm vi bằng.

Vi bằng là văn bản ghi nhận sự kiện, hành vi có thật do Thừa phát lại trực tiếp chứng kiến, lập theo yêu cầu của cá nhân, cơ quan, tổ chức theo quy định của Nghị định 08/2020/NĐ-CP ngày 08/01/2020. Hay có thể hiểu rằng, vi bằng là một văn bản ghi nhận, mô tả lại một sự kiện hoặc hành vi đang xảy ra với sự chứng kiến của thừa phát lại. Vi bằng như một biên bản thể hiện đầy đủ sự kiện, hành vi giữa các bên với người chứng kiến sự việc đó, là thừa phát lại.

Về giá trị pháp lý, vi bằng không thay thế văn bản công chứng, văn bản chứng thực, văn bản hành chính khác. Vi bằng là nguồn chứng cứ để Tòa án xem xét khi giải quyết vụ việc dân sự và hành chính theo quy định của pháp luật; là căn cứ để thực hiện giao dịch giữa các cơ quan, tổ chức, cá nhân theo quy định của pháp luật.

Mẫu vi bằng theo quy định pháp luật mới nhất.

Thông tư số 05/2020/TT-BTP ban hành 28/08/2020 quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Nghị định số 08/2020/NĐ-CP, trong đó quy định mẫu vi bằng như sau:

VĂN PHÒNG THỪA PHÁT LẠI                             CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

                                 ……………………………                                               Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

                                 Số: ……/(năm)/VB-TPL

 

VI BẰNG

Vào hồi……….. giờ…………. ngày…….. tháng…… năm…….., tại………….

Chúng tôi gồm: (1)

Ông (bà): …………………………………………………………… , chức vụ: Thừa phát lại,

………………………………………………………………………………………………………….

Người yêu cầu lập vi bằng:

Ông (bà)/cơ quan/tổ chức: ………………………………………………………………………

Địa chỉ: ………………………………………………………………………………………………

Số CMND/CCCD/Hộ chiếu: …………. cấp ngày: …………….. bởi: ……………..

Người tham gia lập vi bằng (nếu có):

Ông (bà)/cơ quan/tổ chức: ………………………………………………………………………

Địa chỉ: ………………………………………………………………………………………………

Số CMND/CCCD/Hộ chiếu: …………. cấp ngày: …………….. bởi: ……………..

Người chứng kiến (nếu có):

Ông (bà): …………………………………………………………………………………………….

Địa chỉ: ………………………………………………………………………………………………

Số CMND/CCCD/Hộ chiếu: ………….. cấp ngày: ………………. bởi: ………….

Tiến hành lập vi bằng ghi nhận sự kiện, hành vi sau đây: (nêu tên sự kiện, hành vi lập vi bằng)

………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………

Nội dung của sự kiện, hành vi lập vi bằng: (mô tả trung thực, khách quan nội dung sự kiện, hành vi xảy ra)

………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

Sự kiện, hành vi lập vi bằng kết thúc vào lúc… giờ… phút, ngày… tháng… năm…

Thừa phát lại cam kết ghi nhận trung thực, khách quan sự kiện, hành vi nêu trên trong Vi bằng này.

Kèm theo Vi bằng này là các tài liệu, giấy tờ sau (nếu có):

1) ………………………………………………………………………………………………………

2) ………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………….

Thừa phát lại đã giải thích rõ cho người yêu cầu lập vi bằng và những người tham gia (nếu có) về giá trị pháp lý của Vi bằng này. Vi bằng này không thay thế văn bản công chứng, chứng thực, văn bản hành chính khác.

Vi bằng này được lập thành…. bản, có giá trị như nhau; lập xong vào lúc……. giờ…… phút, ngày… tháng… năm…, đã đọc lại cho mọi người nghe và nhất trí, cùng ký tên.

            THƯ KÝ NGHIỆP VỤ (nếu có)                                       THỪA PHÁT LẠI

(Ký, ghi rõ họ tên)                                                   (Ký, ghi rõ họ tên)

 

NGƯỜI THAM GIA                                         NGƯỜI YÊU CẦU LẬP VI BẰNG

(Ký, ghi rõ họ tên)                                                     (Ký, ghi rõ họ tên)

 

NGƯỜI CHỨNG KIẾN (nếu có)

(Ký, ghi rõ họ tên)

Hình ảnh vi bằng.

Hình ảnh bìa mẫu vi bằng của văn phòng thừa phát lại Văn Giang.

Mẫu vi bằng thừa phát lại
Ảnh minh họa: Mẫu bìa vi bằng

Hình ảnh logo Văn phòng thừa phát lại Đồng Hới.

Hình ảnh lập vi bằng của thừa phát lại.

Hình ảnh lập vi bằng
Hình ảnh: Lập vi bằng liên quan đến nhà đất.

Nội dung cần có trong vi bằng Thừa phát lại.

Hình thức và nội dung chủ yếu của vi bằng quy định tại Điều 40 Nghị định số 08/2020/NĐ-CP, theo đó:

  • Vi bằng được lập bằng văn bản tiếng Việt, có nội dung chủ yếu sau đây:
  • Tên, địa chỉ Văn phòng Thừa phát lại; họ, tên Thừa phát lại lập vi bằng;
  • Địa điểm, thời gian lập vi bằng; họ, tên, địa chỉ người yêu cầu lập vi bằng;
  • Họ, tên người tham gia khác (nếu có);
  • Nội dung yêu cầu lập vi bằng; nội dung cụ thể của sự kiện, hành vi được ghi nhận;
  • Lời cam đoan của Thừa phát lại về tính trung thực và khách quan trong việc lập vi bằng; chữ ký của Thừa phát lại, dấu Văn phòng Thừa phát lại, chữ ký hoặc dấu điểm chỉ của người yêu cầu, người tham gia khác (nếu có) và người có hành vi bị lập vi bằng (nếu họ có yêu cầu).

Vi bằng có từ 02 trang trở lên thì từng trang phải được đánh số thứ tự; vi bằng có từ 02 tờ trở lên phải được đóng dấu giáp lai giữa các tờ; số lượng bản chính của mỗi vi bằng do các bên tự thỏa thuận. Kèm theo vi bằng có thể có hình ảnh chụp, băng hình và những tài liệu chứng minh khác.

Hình ảnh văn phòng thừa phát lại.

Văn phòng Thừa phát lại là tổ chức hành nghề của Thừa phát lại để thực hiện các công việc được giao theo quy định của Nghị định 08/2020/NĐ-CP và pháp luật có liên quan.

Văn phòng Thừa phát lại do 01 Thừa phát lại thành lập được tổ chức theo loại hình doanh nghiệp tư nhân. Văn phòng Thừa phát lại do 02 Thừa phát lại trở lên thành lập được tổ chức theo loại hình công ty hp danh.

Tên gọi của Văn phòng Thừa phát lại phải bao gồm cụm từ “Văn phòng Thừa phát lại” và phân tên riêng liên sau. Việc đặt tên riêng và gn biển hiệu thực hiện theo quy định của pháp luật, không được trùng hoặc gây nhm ln với tên của Văn phòng Thừa phát lại khác trong phạm vi toàn quc, không được vi phạm truyn thông lịch sử, văn hóa, đạo đức và thun phong mỹ tục của dân tộc.

Trung tâm vi bằng Việt Nam.

Hiện nay, lập vi bằng được thực hiện bởi Văn phòng Thừa phát lại, do Thừa phát lại là người có đủ tiêu chuẩn và được Nhà nước bổ nhiệm. Trung tâm vi bằng Việt Nam là đơn vị tư vấn pháp luật chuyên sâu trong lĩnh vực vi bằng, thừa phát lại. Hỗ trợ dịch vụ lập vi bằng nhanh, trọn gói với chi phí thấp trên phạm vi toàn quốc. Tư vấn, hỗ trợ giải quyết các tranh chấp phát sinh liên quan đến vi bằng và thừa phát lại.

Quý khách hàng có nhu cầu sử dụng dịch vụ của Trung tâm có thể liên hệ với chúng tôi bằng một trong các phương thức sau:

Trân trọng!

5/5 - (1 bình chọn)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *