HÌNH ẢNH VI BẰNG

Theo quy định pháp luật, vi bằng là một văn bản được tạo lập bằng

MẪU VI BẰNG THỪA PHÁT LẠI

Lập vi bằng là một trong những nhiệm vụ, hoạt động của Thừa phát lại.

2 Comments