LUẬT THỪA PHÁT LẠI HIỆN NAY NHƯ THẾ NÀO?

Ở nước ta hiện nay, đặc biệt là ở các thành phố lớn thuật ngữ

NGHỊ ĐỊNH 08 VỀ THỪA PHÁT LẠI

Nghị định 08/2020/NĐ-CP đã thay thế Nghị định 61/2009/NĐ-CP, những thay đổi, điểm mới trong

3 Comments