QUY ĐỊNH VỀ VIỆC THỪA PHÁT LẠI TỐNG ĐẠT HỒ SƠ, GIẤY TỜ?

Hiện nay, Thừa phát lại và nội dung công việc của Thừa phát lại đã

NGHỀ THỪA PHÁT LẠI

Nghề Thừa phát lại hiện đang là một thuật ngữ khá mới. Tuy nhiên lại

CHỨC NĂNG CỦA THỪA PHÁT LẠI THEO QUY ĐỊNH HIỆN NAY

Chế định về Thừa phát lại ra đời như một “công cụ” để người dân

6 Comments

PHẠM VI LẬP VI BẰNG CỦA THỪA PHÁT LẠI

Vì sự tiện ích, chi phí hợp lý mà nhiều người muốn sử dụng dịch

2 Comments