MUA BÁN VI BẰNG NHƯ THẾ NÀO CHO AN TOÀN?

Thực tế hiện nay việc mua bán thông qua hình thức lập vi bằng diễn