CÓ ĐƯỢC SỬA LỖI VI BẰNG KHÔNG?

Câu hỏi: Tôi có nhu cầu mua một căn nhà nên vừa qua có đến